STRATEG
UVOD
Uvodne besede
Kaj je potrebno vedeti o programu
Splosni pogoji
Namestitev aplikacije
Namestitev iz Interneta
Namestitev z elektronsko pošto
Namestitev s pomočjo zgoščenke (CD)
Namestitev s pomočjo centra za pomoč uporabnikom
Namestitev s pomočjo terenskega sodelavca
Namestitveni čarovnik
Osnove, osnovni pojmi
Osnovni pojmi in neznane besede
Nastavitve
Nastavitve izdajnih dokumentov
Maloprodajni paragoni
Ostale nastavitve
Sistemske nastavitve
Plačilni nalogi
DOKUMENTI
Blagajna – Maloprodajni paragoni
Hitra blagajna
Ažuriranje paragona
Glava paragona
Artikli paragona
Storitve paragona
Plačila
Pregledi paragonov
Razširjena blagajna
Pregled računov
Pregled artiklov
Pregled storitev
Pregled glav
Pregled plačil
Pregled popustov
Ostalo
Zaključevanje dneva
Prenos gotovine v blagajniške prejemke
Fakture
Ažuriranje faktur
Glava fakture
Artikli faktur
Plačil
Pregledi
Opombe in besedila dokumenta
Izpisovanje faktur
Pregledi faktur
Pregled artiklov faktur
Pregled storitev faktur
Plačila faktur
Pregled plačil faktur
Pregled popustov
Neplačane fakture
Delovni nalogi za servis
Ažuriranje delovnih nalogov
Sporočeni problemi
Artikli delovnega naloga
Storitve delovnega naloga
Obračun časa
Pregledi
Pregled delovnih nalogov
Pregled artiklov delovnih nalogov
Pregled storitev delovnih nalogov
Pregled opravljenega časa
Ostalo
Prenos v druge dokumente
Prejemni listi
Ažuriranje prejemnih listov
Glava prejemnega lista
Artikli prejemnega lista
Storitve prejemnega lista
Placila prejemnega lista
Naročilnice
Ostalo
Priprava artiklov za naročilo
Ostali dokumenti
Inventura
Ažuriranje inventure
Artikli
Izpisi inventure
Popisni list
Izpis inventure
Pregledi
Viški in manjki – pregled
Ostali viški in manjki
Orodja
Polni inventuro
Postopek inventure
Zapisnik o spremembi cen
Analiza zapisnika
Plačilni nalogi
Ažuriranje
Pregled plačilnih nalogov
ŠIFRANTI, ORODJA IN OSTALI PREGLEDI
Skupni pregledi
Pregled zaloge
Pregled zaloge
Šifranti
Objekti
Finance
Davki
Načini plačila za blagajno
Servisi
Tipi objektov
Velikostne skupine in številke
Orodja
Knjiženje v poslovne knjige
Glavna knjiga
Priprava sezonskih pocenitev in podražitev
Opis priprave sezonskih pocenitev in podražitev
Vnos priprave sezonskih pocenitev in podražitev
Brisanje dokumentov brez ažuriranja zaloge
SISTEMSKE FUNKCIJE
Velikostne številke
SISTEMSKA ORODJA
Orodja za delo z bazami podatkov
Obnova baze
Izmenjava baze podatkov med delovnimi področji
Pošiljanje podatkov
POMOČ
Sporočila, ki jih javi program

©ALT d.o.o. (1999 - 2006)