03 Fakturiranje ( Davčna Blagajna )

različica: 18.009 | datum izdaje: 03.06.1999 | datum zadnje spremembe: 11.07.2018 | prenos:

Programska oprema je namenjena vsem podjetjem (D.O.O.) in samostojnim podjetnikom (S.P.), ki pri svojem delu potrebujejo naslednje dnevno urejene in med seboj povezane poslovne funkcije:

 • ponudbe
 • predračuni
 • prejete fakture
 • izdane fakture
 • prilivi
 • odlivi
 • delovni nalogi
 • potni nalogi
 • povezava z materialnim poslovanjem
 • obračun Davka na Dodano Vrednost
 • blagajniško poslovanje ( prejemki, izdatki, dnevnik )
 • davčna blagajna za potrjevanje računov
 • eRačuni 

Odlika programa je povezanost vseh poslovnih funkcij na nivoju delovnega naloga, tako da imamo vedno možnost vpogleda v trenutno stanje projekta (DN) – finančna sredstva, prejeta plačila, stroški in delež trenutne pokritosti projekta.

Posebnost so tudi ponudbe, predračuni in fakture, pri katerih za opis storitve ali izdelka lahko uporabimo standardni način prenosa iz šifranta s tem, da lahko dodamo nekaj sto besed prostega opisa s sliko  izdelka v BMP formatu. Zelo učinkovit in prepričljiv je izpis tako izdelane ponudbe na barvni tiskalnik, pri čemer je uspeh prodaje zagotovljen.

Pri izpisu omenjenih dokumentov je možna uporaba vašega logotipa podjetja. Praktičnost uporabe programa se opazi že pri izdelavi nove ponudbe. Z eno samo tipko lahko prenesemo (kopiramo) obstoječo ponudbo na novo stranko ali  pa prenesemo ponudbo v predračun, predračeun v delovni nalog, delovni nalog v izdano fakturo.


 

 

Novosti

Datum: 11. 07. 2018 | Različica: 18.009

- Pregled Ponudb in Faktur za partnerja od do datuma
- Nastavitev privzete pisave za besedilo 
- novosti FURS potrjevanje 01.07.2018

Datum: 12. 03. 2018 | Različica: 18.008

- Prenova sistema za urejanje besedila na dokumentih 

Datum: 06. 11. 2017 | Različica: 17.007

- FURS potrjevanje prikaz napak
- privzeta pisava za besedilo ponudbe, delovnega naloga in računa

Datum: 02. 10. 2017 | Različica: 17.005

- Status izpisa fakture
- Število kopij fakture
- Fonti Segoe UI 10
- Doponitev prevoda Ponudbe
- Nastavitev za privzeto veljavnost ponudbe
- Šifrant davkov dodano ( Oproščeno, Posebna ureditev )

Datum: 09. 05. 2017 | Različica: 17.004

- pošiljanje Faktur v obliki PDF na elektronsko pošto
- pošiljanje Predračunov/Ponudb v obliki PDF na elektronsko pošto
- pošiljanje opominov na elektronsko pošto

Datum: 16. 02. 2017 | Različica: 17.003

- glava in rep ponudbe za tuje trge
- glava in rep fakture za tuje trge

Datum: 01. 02. 2017 | Različica: 17.002

- šifrant besedil dodano iskanje 
- fakture dodan datum dobave blaga
- fakture dodana nabavna vrednost

Datum: 09. 01. 2017 | Različica: 17.001

- eRačuni verzija 1.6

Datum: 06. 06. 2016 | Različica: 16.106

- dopolnitve na eRačunih
- dopolnitve na davčni blagajni

Datum: 29. 02. 2016 | Različica: 16.005

- FURS potrjevanja Avansa

Datum: 09. 02. 2016 | Različica: 16.004

- Na fakturah se shrani rok plačila
- eRačun, dodano obrnjeno davčno breme

Datum: 02. 02. 2016 | Različica: 16.003

- dodan šifrant držav
- eRačuni dopolnitev 

Datum: 15. 01. 2016 | Različica: 16.002

- eRačuni novosti 01.01.2016

Datum: 08. 01. 2016 | Različica: 16.001

- potrjevanje tudi neobdavčenih računov na FURS

Datum: 12. 11. 2015 | Različica: 15.005

- eRačuni dodan kraj Fakture
- pošiljanje opominov za neplačane račune na elektronsko pošto
- izbira digitalnega potrdila za podpisovanje eRačunov
- nastavitev glave za izpis eRačuna v PDF
- nabavna cena na postavki fakture z izračunom marže- program ne deluje več v windowsih XP

Davčne blagajne
- nastavitve 
- davčna številka pri delavcu
- šifrant Poslovnih prostorov
- šifrant Elektronskih naprav
- prijava poslovnega prostora
- potrjevanje računa 
- preverjanje delovanja strežnika FURS

Datum: 30. 03. 2015 | Različica: 15.004

- aktivno polje z rumeno 
- obvezno polje temno rumena
- eRačun pošiljanje
- Urejanje stolpcev na vseh seznamih in pregledih ( desni gumb miške v glavi pregleda )
- Kupcu se dodeli status proračunski porabnik
- Iskanje partnerja na ponudbah tudi F3 tipka

Datum: 05. 01. 2015 | Različica: 15.003

- Izdelava in pošiljanje eRačunov
- Na vseh seznamih dodana možnost urejanje stolpcev

Datum: 22. 01. 2014 | Različica: 14.001

- Plačilni nalogi ( UPN ) po standardu ISO SEPA 20022
- Bančni izpiski po standardu ISO SEPA 20022 
- Vnos partnerja na ponudbi ( prenovljeno ) 

Datum: 06. 11. 2013 | Različica: 13.601

- Prevod izpisa ponudbe v duge jezike
- Nova verzija razvojnega orodja

Datum: 12. 09. 2013 | Različica: 13.600

- Nov način Licenciranja 
- Potrebna nova registracija programa 

Datum: 26. 06. 2013 | Različica: 13.535

- v šifrantu davkov je možnost označiti, da je davek za obračun po obrnjenem davčnem bremenu

Datum: 05. 06. 2013 | Različica: 13.534

- Dodana možnost pošiljanja SMS o izdelani in poslani ponudbi
- Dodana možnost pošiljanja SMS za zapadle račune 

Datum: 17. 04. 2013 | Različica: 13.533

- program prilagojen delovanju v Windows 8
- dodano obveščanje o novi verziji programa in možnosti nadgradnje
- dodan status dokumenta na Ponudbe, Delovne naloge in Fakture 

 

Datum: 11. 09. 2012 | Različica: 12.132

- povečano polje za vnos komentarja na Ponudbi. ( polje je namenjeno dodatnim opombam ,ki se ne izpisujejo na ponudbi )

Datum: 08. 05. 2012 | Različica: 12.131

- povečano polje za vnos opisa artiklov ali storitev v šifrantu Artikli in storitve

Datum: 27. 02. 2012 | Različica: 12.129

- Nastavitev sortiranja Partnerjev ( po nazivu ali napredno iskanje )

Datum: 09. 02. 2012 | Različica: 12.128

- Na ponudbi in fakturah možnost izpisa do 5 TRR - jev
- Na ponudbi nova možnost dokumenta - Potrditev naročila
- Na ponudbi dodan podatek Številka naročila in Datum naročila
- Na ponudbi novo polje - Neaktivno
- Izpis ponudbe in fakture opcijsko dodana možnos izpisa črte med postavkami

Datum: 18. 04. 2011 | Različica: 11.026

- Izdelava XML datoteke za nalaganje neplačanih in zapadlih računov na ePobot ( AJPES )
- dodan opis na blagajniške prejemke in izdatike

Datum: 11. 03. 2011 | Različica: 11.026

- Vsak uporabnik si lahko nastavi svojo obliko seznamov
- Prenos posameznega Partnerja v ostale programe z uporabo gumba

Datum: 07. 02. 2011 | Različica: 11.025

- Seznam ponudb se lahko poveča čez celotno delovno okno.
- Izpis dobavnice brez cen
- Na izpisu dobavnice dodan prejemnik

Datum: 24. 11. 2010 | Različica: 10.024

- zadnja verzija programa

Datum: 30. 08. 2010 | Različica: 10.024

- Obrnjeno davčno breme na izdanih fakturah v primeru delnega avansnega plačila.

Datum: 05. 02. 2010 | Različica: 10.024

- obrnjeno davčno breme

Datum: 11. 01. 2010 | Različica: 10.023

- povečana velikost številke domentov na 7 mest

Datum: 23. 10. 2009 | Različica: 09.023

- možnost spreminjanja Fontov in pvelikosti pisave
  (nova funkcionalnost se vključi v meniju Datoteka - Nastavitve Fontov )