04 Potni nalogi

različica: 18.009 | datum izdaje: 19.01.2001 | datum zadnje spremembe: 11.07.2018 | prenos:

Predstavljamo Vam program POTNI NALOGI, ki ga potrebuje vsako podjetje z enim ali več zaposlenimi. Omogoča hitro in preprosto izdelavo, izpis, obračun in evidenco vseh službenih poti. Zadostuje zakonskim potrebam in vsebuje standardna obrazca – NALOG ZA SLUŽBENO POTOVANJE in RAČUN.

Nalog za službeno potovanje nudi:
-
Vnos in izpis Naloga za službeno potovanje.
- Uporabljamo lahko šifrant že prej pripravljenih relacij z kilometri in opisi najpogostejših delovnih nalog.
- Potni nalog je možno tudi kopirati v novega in samo spremeniti nove podatke.

Račun za potni nalog
-
Po povratku iz službene poti le še vnesemo končne podatke in račun za potni nalog je pripravljen za tiskanje.

Šifranti:
-
relacije s kilometri
- opisi najpogostejših nalog
- seznam delovnih nalogov
- seznam vozil
- seznam delavcev
 Novosti

Datum: 30. 03. 2015 | Različica: 15.004

- aktivno polje z rumeno 
- obvezno polje temno rumena
- Urejanje stolpcev na vseh seznamih in pregledih ( desni gumb miške v glavi pregleda )

Datum: 05. 01. 2015 | Različica: 15.003

- Na vseh seznamih dodana možnost urejanje stolpcev 

Datum: 06. 11. 2013 | Različica: 13.601

- Nova verzija razvojnega orodja

Datum: 16. 09. 2013 | Različica: 13.600

- Nov način Licenciranja 
- Potrebna nova registracija programa

Datum: 17. 04. 2013 | Različica: 13.533

- program prilagojen delovanju v Windows 8
- dodano obveščanje o novi verziji programa in možnosti nadgradnje
- evidenca količine natočenega goriva

Datum: 11. 03. 2011 | Različica: 11.026

- Vsak uporabnik si lahko nastavi svojo obliko seznamov

Datum: 19. 01. 2011 | Različica: 11.025

Verzija za leto 2011.

Datum: 24. 11. 2010 | Različica: 10.024

- brisanje potnih nalogovo od od številke

Datum: 16. 06. 2010 | Različica: 10.024

- Količina dnevnic je razširjena na decimalna mesta
  To pomeni, da je možno obračunati tudi polovico (0,5) polne denvnice.

Datum: 09. 04. 2008 | Različica: 08.011

- izpis potnih nalogov od do številke potnega naloga

Datum: 20. 01. 2007 | Različica: 07.002

- program je prilagojen EURO valuti