06 Obračun obresti

različica: 07.302 | datum izdaje: 30.05.2000 | datum zadnje spremembe: 04.08.2006 | prenos:

- izdelava in izpis obračuna zamudnih obresti v obliki dokumenta
- obračun za realne in revalorizacijske obresti
- pregled obračunov za partnerja od do datuma
- registracija uporabnika
- pri novem obračunu obresti vzame zadnji Način obračuna kot prednastavljen
- izpis seznama obračunov za partnerja po datumu ali valutiNovosti

Datum: 01. 01. 2007 | Različica: 07.302

- program prilagojen valuti EURO

Datum: 29. 11. 2000

- izpis seznama obrestnih stopenj

Datum: 30. 05. 2000

- Prva verzija programa Obračun obresti