10 Strateg 6 ( Davčna Blagajna - maloprodajo in veleprodajo )

različica: 6.428 | datum izdaje: 06.02.2001 | datum zadnje spremembe: 14.04.2020

Programski paket S T R A T E G je namenjem trgovsko, storitveno, servisni in proizvodnji dejavnosti. Uporablja se za maloprodajo in za veleprodajo. Vsebuje vse trgovske evidence, ki jih zahteva zakonodaja. 

   Navodila in Pomoč za program Strateg 5 Mb - Prenos ( PDF ) na računalnik   
   Navodila in Pomoč za program Strateg - ON LINE   
   Opis programa Strateg ( PDF ) 
   Prime izpisa izdane fakture ( PDF ) 
   Navodila ob menjavi DDV stopenj 01.07.2013 ( PDF ) 
 
Za predstavitev ali DEMO verzijo pišite na info@alt.si ali nas pokličite.

- Davčna blagajna
- Prevzemni listi
- Fakture za artikle in storitve
- Predračuni artikle in storitve
-  Odkupni bloki
- Inventura
- TDR trgovska knjiga
- Šifranti in matični podatki
- Izpis nalepk in deklaracij
- ...


Programski paket S T R A T E G podpira naslednje dokumente:
- prejemni list
- prejeta konsignacija
- interni prejem iz druge poslovne enota
- skladiščna prejemnica
- paragona za maloprodajo
- ponudba oz. predračun
- faktura
- prevozniška faktura
- izdana konsignacija
- vračilo prejete konsignacije
- odjava konsignacije
- delovni naloga za proizvodnjo
- interna izdaja na drugo poslovno enoto
- skladiščna izdajnica
- inventura
- ONL povezavo za izdajo MTP ( Optiki in izdaja MTP )

 

Novosti

Datum: 03. 01. 2020 | Različica: 6.425

- dodatna znižana stopnja DDV 5%

Datum: 11. 07. 2018 | Različica: 6.420

- GDPR zaščita osebnih podatkov
- FURS dopolnitev potrjevanja računov 01.07.2018

Datum: 15. 02. 2018 | Različica: 6.408

- obezna posodobitev za davčne blagajne
- modul za oblikovanje nalepk

Datum: 03. 01. 2018 | Različica: 6.407

- samodejno štetje paragonov glede na nastavitev

- samodejno štetje faktur glede na nastavitev

- samodejno štetje avansnih računov glede na nastavitev

Datum: 06. 11. 2017 | Različica: 6.406

- Storni paragona 

Datum: 24. 10. 2017 | Različica: 6.405

- šifrant MP dodana šifra in opis prilagoditve
- FURS potrjevanje prikaz obvestil

Datum: 10. 10. 2017 | Različica: 6.404

- status davka / neaktiven
- PDF slo znaki ( eRačuni )

Datum: 25. 09. 2017 | Različica: 6.403

- Pomembne dopolnitve pri potrjevanju računov na FURS
- Nastavitev Davkov ( Oproščeno, Posebna ureditev)

Datum: 04. 09. 2017 | Različica: 6.402

- Obvezna posodobitev potrjevanja računov 

Datum: 22. 08. 2017 | Različica: 6.400

- Nova verzija razvijnega orodja 
- FURS doplnitve
- Faktura FURS izpisano
- Avansni račun FURS izpisano
- Usklajeni Paragoni z ONL in MTP

Datum: 25. 07. 2017 | Različica: 6.305

- Hitra blagajna optimizacija številke računa

Datum: 17. 07. 2017 | Različica: 6.303

- Hitra blagajna številčenje pred izpisom
- Urejen problem pozicije na seznamih podatkov 

Datum: 12. 06. 2017 | Različica: 6.302

- prenovljen sistem licenciranja modulov programa

Datum: 06. 06. 2017 | Različica: 6.301

- FURS potrjevanje posodobitev

Datum: 31. 01. 2017 | Različica: 6.300

- Hitra blagajna skupaj Artiklli in Storitve
- eRačuni verzija 1.6

Datum: 11. 07. 2016 | Različica: 6.203

- USB prikazovalnik za stranke

Datum: 06. 06. 2016 | Različica: 6.202

- dopolnitve na eRačunih
- dopolnitve na davčni blagajni

Datum: 20. 04. 2016 | Različica: 6.200

- dopolnitev pri potrjevanju FURS

Datum: 11. 02. 2016 | Različica: 6.119

- izpis kopije Računa 

Datum: 03. 02. 2016 | Različica: 6.118

- prilagoditve davčne blagajne 
- storno računa  

Datum: 15. 01. 2016 | Različica: 6.116

- eRačuni spremembe 01.01.2016

Datum: 14. 01. 2016 | Različica: 6.115

- Izpis originala in kopije paragona
- Pri stornaciji paragona upošteva tudi storniranje MTP

Datum: 12. 01. 2016 | Različica: 6.114

- paragoni prikaz, štetje in izpis številke kopije
- storno Paragona 
- izpis na paragonu CODE 128 ( opcija )

Datum: 07. 01. 2016 | Različica: 6.112

- Prijava odjava poslovnega prostora
- Potrjevanje maloprodajnih računov
- Potrjevanje faktur
- Potrjevanje avansnih računov  
- Izpis EOR, ZOI in QR kode na računih 

Datum: 29. 11. 2015 | Različica: 15.301

- Prijava poslovnega prostora
- Davčna blagajna
- Potrjevanje računov na FURS
- Šifrant delovnim mest
- Ne deluje več na windows XP  

Datum: 15. 12. 2014 | Različica: 14.200

- Izdelava in pošiljanje eRačunov
- Na vseh seznamih dodana možnost urejanje stolpcev 
- Prenos podatkov v Glavno knjigo VascoXML 2.1  
- Hitra bagajna, nastavljivi gumbi za še hitrejšo prodajo 
- Podpora za elektronsko tehtnico na hitri bagajni
- Povezava z ONL programom ( optiki in izdaja medicinskih pripomočkov )
- Prejemnik plačila na fakturi  

Datum: 19. 03. 2014 | Različica: 14.003

- UPN plačilni nalogi za tujino
- Plačilni nalogi UPN ISOSEPA ( standard 20022 ) 

Datum: 04. 07. 2013 | Različica: 13.208

- Vnos prejemnega lista za nazaj po starih šifrah DDV ( 20,00% in 8,5%  )
- Vnos artikla za nazaj po starih šifrah DDV ( 20,00% in 8,5%  )
- Izpis paragona pred shranjevanjem v obliki predračuna

Datum: 20. 06. 2013 | Različica: 13.200

- Pripomoček za menjavo davčnih stopenj ob menjavi 01.07.2013
- Evidentiranje vnosa in spreminjanja gotovinskih računov
- Izdelava datotek za poljubno obdobje ob zahtevi DURS-a od 01.07.2013 

Datum: 21. 05. 2013 | Različica: 13.105

- Prilagoditve zaradi sprememba DDV
- Pripravljeno za uporabo v Windows 8 

Datum: 08. 11. 2011 | Različica: 11.042

- Izpis večjega števila enakih UPN
- Priprava UPN-jev na podlagi seznama Plačnikov ali Prejemnikov
- Prenos seznama UPN-jev v elketronske banke z različnimi standardi XML
- Izpis UPN nalogov na A4 tiskovino
- Brisanje UPN nalogov od do številke
- Združevanje nalogov za partnerja
- Izpisa nalepk na tiskalniku ZEBRA - velikost nalepk 25x15 mm

Datum: 07. 09. 2011 | Različica: 11.036

- Podpora za EAN 8 črtno kodo
- Povezava z programom Očesna optika in izdaja MTP ( ONL )

Datum: 16. 06. 2011 | Različica: 11.030

- vnos in izpis apoenov za polog gotovine na banke

Datum: 14. 06. 2011 | Različica: 11.028

- UPN plačilni nalogi
- uvoz UPN plačilnih nalogov v e banke ( ZBS XML verzije 2.0, 2.1, 2.2 )
- hitra informacija o artiklu

Datum: 15. 04. 2011 | Različica: 11.018

- Izdelava XML datoteke za nalaganje neplačanih in zapadlih računov na ePobot ( AJPES )

Datum: 12. 04. 2011 | Različica: 11.017

- Nova verzija rekapitulacijskega poročila za eDavke (RPO-O XML)

Datum: 19. 01. 2011 | Različica: 11.003

- Izboljšana obdelava za inventuro

Datum: 20. 08. 2010 | Različica: 10.040

- FAKTURE: Izpis pregleda faktur  (FX050) – dodana možnost pregleda faktur za PE Partnerja
- FAKTURE: Dobropis za obrnjeno davčno breme
- PRENOS V GK: Prilagoditve in izboljšave
- IZDAJA MPP: Združevanje artiklov po šifri artikla in EAN kodi

Datum: 01. 06. 2010 | Različica: 10.029

- Šifrant artiklov na hitri blagajni – prikazani so samo aktivni artikli
- Če je šifra partnerja uporabljena v kateremkoli dokumentu ni možno brisanje partnerja
- Če je šifra artikla uporabljena v kateremkoli dokumentu ni možno brisanje artikla
- Pri vnosu storitve fakture (izbira storitve iz šifranta) sedaj zabeleži tudi  konto
- Pri kopiranju artikla v nov artikel se odlagalno mesto ne shrani
- Pri vnos MTP na maloprodajni blagajni dodano polje dejanskega povračila ZZZS,
  ki se lahko razlikuje od priznanega s strani ZZZS
- Izboljšana funkcija pokalkulacija stroškov prejemnih listov
- Izboljšan pregled rekapitulacije prodaje
- Na izpisu opominov (neplačane fakture) dodana možnost vnosa poljubnega naslova dokumenta
  (Zadnji opomin, Pregled neplačanih faktur …)
- Izboljšan pregled faktur
- Možnos da se ne vodi zaloga za označene artikele

Datum: 22. 02. 2010 | Različica: 10.012

- Dopolnitev rekapitulacijskega poročila RP-O - uskladitev z novo zakonodajo
- Uskladitev faktur in predračunov/ponudb s spremembami v zakonodaji (obrnjeno davčno breme)
- Uskladitev prenosov v knjigovodske listine - zakonske spremembe pri knjigi prejetih in izdanih
   računov
-  Uskladitev prenosov v knjigovodske listine - zakonske spremembe na področju DDV (obrnjeno
   davčno breme)
- (S019) Možnost kopiranja obstoječega partnerja v novo, samostojno šifro
- (R035) Izvoz odjav prejete konsignacije v datoteko - možnost združevanja količin istih artiklov
- (K021) Odjave izdane konsignacije - dodana možnost vnosa danega popusta na izdaji
   na konsignacijo
- Dopolnitve pri prekalkulaciji zaloge po FIFO metodi
- Ostala drobna usklajevanja in dopolnitve programa
- Na izpisu paragona A4 dodan podatek o zneskovnem popustu za posamezno postavko
- Nastavitev privzetega izhodnega DDV na paragonih - določa se na artiklu
- Priprava faktur in predračunov/ponudb za sistem obrnjenega davčnega bremena
  (za gradbeništvo)
- Priprava prejemnih listov za prejete račune po sistemu obrnjenega davčnega bremena
- Priprava prenosa faktur in prejemnih listov po sistemu obrnjenega davčnega bremena v
  GK in DDV
- Na izpisu paragona A4 dodan podatek o zneskovnem popustu za posamezno postavko
- Nastavitev privzetega izhodnega DDV na paragonih - določa se na artiklu
- (P038) Na hitri blagajni dodana možnost izbire zneskovnega popuste pri uporabi zaslona na dotik
- (P038) Glede na nastavitev možnost dodajanja partnerja na razširjeni blagajni po tem,
   ko je bil narejen dnevni zaključek oz. ko je bil dokument prenesen v GK/TDR/DDV;
- (N013) Razširitev inventure - poleg MPC se zapisuje in vodi tudi VPC
- (B118) Dopolnitve in manjši popravki na samodejni TDR
- (B061) Odpravljen problem pri razknjiževanju zaloge - včasih ob razknjiževanju zapre program
- (P038) Pri vnosu MTP na hitro blagajno ni upošteval količine večje od 1
- (N042) Na izpisu prejemnih listov za storitev je izpisovalo dvojne postavke. S tem povezani so
   bili tudi napačni seštevki na koncu izpisa;
- (P038) Pri izpisu duplikata paragona je v rekapitulaciji po davkih prikazalo dvojno vrednost

Datum: 11. 01. 2010 | Različica: 10.002

- Branje partnerjev iz spleta - urejena prilagoditev na novo obliko spletne datoteke
- Možnost polnjenja inventure za PE
- Odpravljen problem pri odpiranju pregleda zaloge, ki je nastal z verzijo 10.001
- Urejeno shranjevanje nastavitve o imenu datotek (nastavitve za GK )

Datum: 23. 11. 2009 | Različica: 09.290

- Privzeta PE za MPPI se določa na nivoju delovnega področja in ne delovnega mesta
- Odpravljen problem pri kopiranju transportnih faktur v novo fakturo
- Odprava problema pri hitri blagajni - nepravilno prepračunavanje vrednosti storitve v glavi dokumenta (samo prikaz, shranjevanje računa je bilo pravilno!)
- (N065) Nastavitev odmikov pri izpisu deklaracij na prejemnih listih - za vsako nalepko se lahko določa ločen odmik
- (N065) Možnost izpisa naziva artikla na nalepki za tiskalnik ZEBRA (format nalepke 45x25 mm)

Datum: 03. 11. 2009 | Različica: 09.286

- (R004) Izpis odjave prejete konsignacije po NC - ni bilo izpisane nabavne vrednosti dokumenta
-  Vnos MPPI - Privzeto PE vzame na nivoju delovnega področja in ne na nivoju delovne postaje (računalnika)
- (B057) Izpis zaloge po velikostnih številkah - možno združevanje po kodah, ne glede na velikost in barvo

Datum: 27. 10. 2009 | Različica: 09.284

- (P023) Razširjena maloprodajna blagajna - odpravljen problem pri preverjanju paragonov, ko je seštevalo vrednosti računov
- (P058) Rekapitulacija paragonov - izračunavanje podatkov na nivoju dokumenta
- (P020) Pregled prometa MP blagajne - možnost izpisa nabavnih cen (samo izpis A4)

Datum: 15. 10. 2009 | Različica: 09.280

- Pregledi maloprodajne blagajne, ki se izračunavajo na nivoju dokumentov - sprememba izračuna MP vrednosti brez DDV na glavi paragonov
- Urejene končne vrednosti dokumentov pri serijskem izpisu vračil/odjav prejete konsignacije
- Dopolnjeni podatki pri prenosu začasnih transportnih faktur v skupno fakturo

Datum: 13. 10. 2009 | Različica: 09.279

- (M055) Priprava podatkov za izpis cenikov - pri označevanju vseh artiklov se prikaže statusna vrstica za prikaz poteka označevanja
- (B121) Finančna kartica - popravek pri prikazu prejete/izdane količine pri dokumentih za vračilo izdane konsignacije

Datum: 08. 10. 2009 | Različica: 09.278

- (N065) Izpis deklaracij iz prejemnih listov - možnost nastavitve odmika tudi za tip nalepke 50x40 (EPL generični izpis)
- (N081) Prenos prejemnega lista v skladiščno izdajnico - Polje za vnos šifre poslovne enote je bilo podprto z napačnim šifrantom
- Izpis maloprodajnih paragonov - optimizacija in pohitritev funkcije za izračun doseženih točk (opcijska funkcionalnost)

Datum: 07. 10. 2009 | Različica: 09.277

- (E009) Nastavitve MPPI - šifra privzete PE se nastavlja za področje in ne več za lokalni računalnik
- (P038) Hitra blagajna - sprememba pri stolpcih za artikle in storitve - dodan stolpec za ceno brez popusta
- (R004) Možnost izbire oblike izpisa vračil in odjav prejete konsignacije - dodana možnost, ki je podobna kot osnovni izpis prejema na konsignacijo
- (SK006) Pri večkratnem branju podatkov v isto skladiščno izdajnico zdaj združuje tudi kode (ne samo artikle)
- (J005) Na izpisu zaključnice dodana še davčna številka kupca
- (S148) Hitri vnos artikla - pri vnosu EAN kode preverja pravilnost kontrolne (13-te) cifre
- (N065) Izpis deklaracij na postavkah prejemnega lista - dodan gumb za shranjevanje besedila  (če je izbran izpis za trenutno izbran artikel)
- (N065) Prilagoditve na izpisu deklaracij za EPL način tiskanja
- (V012) Medposlovalnični prejemi - Gumb "Preveri" ni imel hitre tipke (F7)
- (SP008) Prenos skladiščnih izdajnic v fakture in konsignacijo - za vsak dokument si zapomni nastavitve o tipu cene za prenos (MP/VP)
- (F079) Pregled prodaje - Skupnih izračunov ni bilo prikazanih
- (B126) Samodejna TDR - Pri pripravi dnevnih zaključkov paragonov vzame številko dnevnega zaključka in ne datumsko enačico številke (npr. 75856)
- (B126) Samodejna TDR - Pri pripravi nivelacijskih zapisnikov vzame številko glave zapisnika in ne datumsko enačico številke (npr. 75856)
- (SP011) Izpis skladiščne izdajnice po kodah - pravilno prikazuje barvo

Datum: 27. 08. 2009 | Različica: 09.271

- Izpis nalepk za tekstilne deklaracije na SOREX št. 63046
- Izpis nalepk za artikle prejete na konsignacijo

Datum: 26. 08. 2009 | Različica: 09.270

- Vpeljava varnega načina vodenja zaloge v PREJEM MPP in PREJEM NA KONSIGNACIJO
- Faktura dobi status da je plačana,  če je plačana celotna vrednost
- Na izpisu prejemnega lista dodana polja: številka in datum prejete fakture

Datum: 03. 08. 2009 | Različica: 09.266

- Izboljšana hitrost funkcije "Pregled prodaje"
- Dodatne možnosti za izpis OPOMINOV
- Možnost prenosa MPPV v MPPI ( med poslovalnični premiki vhod / izhod )
- Možnost prenosa MPPV v skladiščno izdajnico

Datum: 22. 07. 2009 | Različica: 09.262

-Pregled TDR z razčlenjenimi podatki
-Izboljšana hitrost funkcije "Razknjiževanje zaloge"
-Dopolnitev prenosa (knjiženja ) Maloprodajnih Računov v GK

Datum: 14. 07. 2009 | Različica: 09.260

- Uvedba dodatne kode – ena šifra artikla ima lahko več dodatnih kod (EAN, kataloške …) s pomočjo katerih se lahko išče artikel
- Možnost vklopa vodenja zaloge po posameznih dodatnih kodah
- Delitev artikla na velikostne skupine in barvo – vsaka kombinacija ima lahko svojo dodatno kodo- Razširitev sistema popustov za posamezen artikel – možnost seštevanja popustov, omejitev trajanja posameznega popusta, dodana možnost vklopa akcije 3 za 2 oz. 2 za 1 in podobno
- Možnost vklopa samodejnega pošiljanja kopije podatkov na FTP strežnik, v e-poštni predal, na USB ključ, disketo  oz. na drugo mesto v lokalnem omrežju
- Elektronska izmenjava medposlovalničnih premikov (po FTP, e-pošti, disketi, USB ključku …)
- Elektronska izmenjava konsignacijskih izdaj in vračil (po FTP, e-pošti, disketi, USB ključku …)
- Uvedba modula Skladiščno poslovanje – Izdaja: Modul, pripravljen za delo skladiščnikov in prenosi v različne dokumente (v fakture, MPPI, predračune oz. ponudbe, v izdajo na konsignacijo in podobno)
- Uvedba modula Prejeta naročila
-
Podpora čitalcem BHT-6000 in BHT-8000
- PARAGONI: Možnost vnosa apoenov v zaključek blagajne (z vnosom stanja gotovine)
- Dodana finančna kartica artiklov – poleg podatkov o količinah še podatki o kalkulaciji za posamezen artikel oz. za posamezno dodatno kodo
- Prenos medposlovalničnih premikov v GK (sprememba zaloge )
- Uvedba kartice zaupanja – Izdaja kartice za stranke (kartica podpira 13. mestno EAN kodo) in upravljanje popustov za vsako kartico. Možnost pregledov prodaje za posamezno kartico, seštevanje nakupov in vodenje  pravljenega prometa v obliki točk
- Možnost hitrega vnosa artiklov
- Možnost pregleda združene zaloge (na nivoju vseh poslovalnic)
- Podpora za tiskalnike ZEBRA (EPL način izpisovanja)
- Ostale dopolnitve programskega paketa Strateg

Datum: 02. 09. 2008 | Različica: 08.170

-Kartica artikla: 
  - možnost celozaslonskega pregleda tabele
  - spreminjanje velikosti okna
-Na seznamu delovnih nalogo mogoč tudi pregled DN za objekt
-Dopolnitve pri prenosu zaloge v GK

Datum: 18. 06. 2008 | Različica: 08.145

- Možna uporaba spletnega registra davčnih zavezancih in prenos podatkov v program Strateg
- Izboljšave pri branju bančnih izpiskov
- Popolnitve na kalkulaciji predračunov/ponudb
- Drobni grafični in funkcionalni popravki

Datum: 05. 06. 2008 | Različica: 08.141

- Popravki in dopolnitve pri branju in obdelavi bančnega izpiska v Strategu
- (Okno F072) Pregled prodaje - dodana možnost za pregled prodaje po prejemniku
- Pri branju datoteke medposlovalničnega premika možnost izpisa podatkov pred knjiženjem - za potrebe preverjanja
- Možnost spremembe lokalnega sistemskega datuma med delovanjem programa

Datum: 28. 04. 2008 | Različica: 08.127

- Možnost izpisa odprtih postavk (IOP) na seznamu neplačanih faktur
- Pri spreminjanju številke fakture, ki je bila izdelana na podlagi drugega dokumenta (ZD, DN, ponudbe ipd.) se v izvornem dokumentu spremeni veza na to fakturo
- Drobni grafični in vsebinski popravki

Datum: 23. 04. 2008 | Različica: 08.125

- Vpeljava letnice v prejemnih listih
- Dodan nov dokument - Uvozni ECL (nadgrajen sistem vnosa prejemnih listov za dobave iz tretjih držav)
- Pri izvozu podatkov v Knjigo DDV pred zapisom datoteke prikaže pripravljene podatke
- Pri brisanju plačila v transportni fakturi ni vprašal za potrditev brisanja

Datum: 25. 03. 2008 | Različica: 08.119

- Možnost prenosa avansnih računov v Knjigo DDV
- Pri prenosu fakture v knjigo DDV samodejno stornira pripisane avansne račune
- Pri kopiranju/stornaciji prejemnega lista se storitve niso prenesle v nov prejemni list
- Pri prenosu predplačil (avansov) v GK nista bila aktivna gumba za odpiranje koledarja in seznama vseh predplačil

Datum: 21. 03. 2008 | Različica: 08.118

- Nov (dodaten) način pokalkulacije v prejemnih listih
- Možnost vnosa storitev v valuti
- Možnost prenosa podatkov v GK DIGESTA
- Možnost izpisa TDR v tujem jeziku
- Pri ponovnem odpiranju transportne fakture se je spreminjal datum valute
- Pri preračunavanju izdanih faktur neustrezno napolni polje o skupni vrednosti storitev
- Na storitvah transportnih fakturah ne vzame konta, ki je določen v šifrantu relacij
- Funkcija za preverjanje prejemnega lista - razliko med vnesenim tečajem na glavi prejema in tečajem, ki je veljal na datum prejema, ne javlja več kot napako ampak samo opozorilo

Datum: 28. 02. 2008 | Različica: 08.114

- Knjiženje v obračun DDV po novih obrazcih

Datum: 04. 02. 2008 | Različica: 08.111

- Branje bančnega izpiska in samodejno zapiranje ( Izdane fakture, Prejeti računi , Avansi )
- Nova oblika odobritvenega sklica zaradi samodejnega zapiranja

Datum: 30. 01. 2008 | Različica: 08.110

- Izpis zaključka blagajne A4 (P020) - Dodana še rekapitulacija artiklov/storitev po davkih (poleg skupne rekapitulacije)