10 Strateg 6 ( Davčna Blagajna - maloprodajo in veleprodajo )

različica: 6.428 | datum izdaje: 06.02.2001 | datum zadnje spremembe: 14.04.2020

Programski paket S T R A T E G je namenjem trgovsko, storitveno, servisni in proizvodnji dejavnosti. Uporablja se za maloprodajo in za veleprodajo. Vsebuje vse trgovske evidence, ki jih zahteva zakonodaja. 

   Navodila in Cartier Replica Watches Pomoč za program Strateg 5 Mb - Prenos ( PDF ) na računalnik   
   Navodila in Pomoč za program Strateg - ON LINE   
   Opis programa Strateg ( PDF ) 
   Prime izpisa izdane fakture ( PDF ) 
   Navodila ob menjavi DDV stopenj 01.07.2013 ( PDF ) 
 
Za predstavitev ali DEMO verzijo pišite na info@alt.si ali nas pokličite.

- Davčna blagajna
- Prevzemni listi
- Fakture za artikle in storitve
- Predračuni artikle in storitve
-  Odkupni bloki
- Inventura
- TDR trgovska knjiga
- Šifranti in matični podatki
- Izpis nalepk in deklaracij
- ...


Programski paket S T R A T E G podpira naslednje dokumente:
- prejemni list
- prejeta konsignacija
- interni prejem iz druge poslovne enota
- skladiščna prejemnica
- paragona za maloprodajo
- ponudba oz. predračun
- faktura
- prevozniška faktura
- izdana konsignacija
- vračilo prejete konsignacije
- odjava konsignacije
- delovni naloga za proizvodnjo
- interna izdaja na drugo poslovno enoto
- skladiščna izdajnica
- inventura
- ONL povezavo za izdajo MTP ( Optiki in izdaja MTP )

 

Novosti

Datum: 03. 01. 2020 | Različica: 6.425

- dodatna znižana stopnja DDV 5%

Datum: 11. 07. 2018 | Različica: 6.420

- GDPR zaščita osebnih podatkov
- FURS dopolnitev potrjevanja računov 01.07.2018

Datum: 15. 02. 2018 | Različica: 6.408

- obezna posodobitev za davčne blagajne
- modul za oblikovanje nalepk

Datum: 03. 01. 2018 | Različica: 6.407

- samodejno štetje paragonov glede na nastavitev

- samodejno štetje faktur glede na nastavitev

- samodejno štetje avansnih računov glede na nastavitev

Datum: 06. 11. 2017 | Različica: 6.406

- Storni paragona 

Datum: 24. 10. 2017 | Različica: 6.405

- šifrant MP dodana šifra in opis prilagoditve
- FURS potrjevanje prikaz obvestil

Datum: 10. 10. 2017 | Različica: 6.404

- status davka / neaktiven
- PDF slo znaki ( eRačuni )

Datum: 25. 09. 2017 | Različica: 6.403

- Pomembne dopolnitve pri potrjevanju računov na FURS
- Nastavitev Davkov ( Oproščeno, Posebna ureditev)

Datum: 04. 09. 2017 | Različica: 6.402

- Obvezna posodobitev potrjevanja računov 

Datum: 22. 08. 2017 | Različica: 6.400

- Nova verzija razvijnega orodja 
- FURS doplnitve
- Faktura FURS izpisano
- Avansni račun FURS izpisano
- Usklajeni Paragoni z ONL in MTP

Datum: 25. 07. 2017 | Različica: 6.305

- Hitra blagajna optimizacija številke računa

Datum: 17. 07. 2017 | Različica: 6.303

- Hitra blagajna številčenje pred izpisom
- Urejen problem pozicije na seznamih podatkov 

Datum: 12. 06. 2017 | Različica: 6.302

- prenovljen sistem licenciranja modulov programa

Datum: 06. 06. 2017 | Različica: 6.301

- FURS potrjevanje posodobitev

Datum: 31. 01. 2017 | Različica: 6.300

- Hitra blagajna skupaj Artiklli in Storitve
- eRačuni verzija 1.6

Datum: 11. 07. 2016 | Različica: 6.203

- USB prikazovalnik za stranke

Datum: 06. 06. 2016 | Različica: 6.202

- dopolnitve na eRačunih
- dopolnitve na davčni blagajni

Datum: 20. 04. 2016 | Različica: 6.200

- dopolnitev pri potrjevanju FURS

Datum: 11. 02. 2016 | Različica: 6.119

- izpis kopije Računa 

Datum: 03. 02. 2016 | Različica: 6.118

- prilagoditve davčne blagajne 
- storno računa  

Datum: 15. 01. 2016 | Različica: 6.116

- eRačuni spremembe 01.01.2016

Datum: 14. 01. 2016 | Različica: 6.115

- Izpis originala in kopije paragona
- Pri stornaciji paragona upošteva tudi storniranje MTP

Datum: 12. 01. 2016 | Različica: 6.114

- paragoni prikaz, štetje in izpis številke kopije
- storno Paragona 
- izpis na paragonu CODE 128 ( opcija )

Datum: 07. 01. 2016 | Različica: 6.112

- Prijava odjava poslovnega prostora
- Potrjevanje maloprodajnih računov
- Potrjevanje faktur
- Potrjevanje avansnih računov  
- Izpis EOR, ZOI in QR kode na računih 

Datum: 29. 11. 2015 | Različica: 15.301

- Prijava poslovnega prostora
- Davčna blagajna
- Potrjevanje računov na FURS
- Šifrant delovnim mest
- Ne deluje več na windows XP  

Datum: 15. 12. 2014 | Različica: 14.200

- Izdelava in pošiljanje eRačunov
- Na vseh seznamih dodana možnost urejanje stolpcev 
- Prenos podatkov v Glavno knjigo VascoXML 2.1  
- Hitra bagajna, nastavljivi gumbi za še hitrejšo prodajo 
- Podpora za elektronsko tehtnico na hitri bagajni
- Povezava z ONL programom ( optiki in izdaja medicinskih pripomočkov )
- Prejemnik plačila na fakturi  

Datum: 19. 03. 2014 | Različica: 14.003

- UPN plačilni nalogi za tujino
- Plačilni nalogi UPN ISOSEPA ( standard 20022 ) 

Datum: 04. 07. 2013 | Različica: 13.208

- Vnos prejemnega lista za nazaj po starih šifrah DDV ( 20,00% in 8,5%  )
- Vnos artikla za nazaj po starih šifrah DDV ( 20,00% in 8,5%  )
- Izpis paragona pred shranjevanjem v obliki predračuna

Datum: 20. 06. 2013 | Različica: 13.200

- Pripomoček za menjavo davčnih stopenj ob menjavi 01.07.2013
- Evidentiranje vnosa in spreminjanja gotovinskih računov
- Izdelava datotek za poljubno obdobje ob zahtevi DURS-a od 01.07.2013 

Datum: 21. 05. 2013 | Različica: 13.105

- Prilagoditve zaradi sprememba DDV
- Pripravljeno za uporabo v Windows 8 

Datum: 08. 11. 2011 | Različica: 11.042

- Izpis večjega števila enakih UPN
- Priprava UPN-jev na podlagi seznama Plačnikov ali Prejemnikov
- Prenos seznama UPN-jev v elketronske banke z različnimi standardi XML
- Izpis UPN nalogov na A4 tiskovino
- Brisanje UPN nalogov od do številke
- Združevanje nalogov za partnerja
- Izpisa nalepk na tiskalniku ZEBRA - velikost nalepk 25x15 mm

Datum: 07. 09. 2011 | Različica: 11.036

- Podpora za EAN 8 črtno kodo
- Povezava z programom Očesna optika in izdaja MTP ( ONL )

Datum: 16. 06. 2011 | Različica: 11.030

- vnos in izpis apoenov za polog gotovine na banke

Datum: 14. 06. 2011 | Različica: 11.028

- UPN plačilni nalogi
- uvoz UPN plačilnih nalogov v e banke ( ZBS XML verzije 2.0, 2.1, 2.2 )
- hitra informacija o artiklu

Datum: 15. 04. 2011 | Različica: 11.018

- Izdelava XML datoteke za nalaganje neplačanih in zapadlih računov na ePobot ( AJPES )

Datum: 12. 04. 2011 | Različica: 11.017

- Nova verzija rekapitulacijskega poročila za eDavke (RPO-O XML)

Datum: 19. 01. 2011 | Različica: 11.003

- Izboljšana obdelava za inventuro

Datum: 20. 08. 2010 | Različica: 10.040

- FAKTURE: Izpis pregleda faktur  (FX050) – dodana možnost pregleda faktur za PE Partnerja
- FAKTURE: Dobropis za obrnjeno davčno breme
- PRENOS V GK: Prilagoditve in izboljšave
- IZDAJA MPP: Združevanje artiklov po šifri artikla in EAN kodi

Datum: 01. 06. 2010 | Različica: 10.029

- Šifrant artiklov na hitri blagajni – prikazani so samo aktivni artikli
- Če je šifra partnerja uporabljena v kateremkoli dokumentu ni možno brisanje partnerja
- Če je šifra artikla uporabljena v kateremkoli dokumentu ni možno brisanje artikla
- Pri vnosu storitve fakture (izbira storitve iz šifranta) sedaj zabeleži tudi  konto
- Pri kopiranju artikla v nov artikel se odlagalno mesto ne shrani
- Pri vnos MTP na maloprodajni blagajni dodano polje dejanskega povračila ZZZS,
  ki se lahko razlikuje od priznanega s strani ZZZS
- Izboljšana funkcija pokalkulacija stroškov prejemnih listov
- Izboljšan pregled rekapitulacije prodaje
- Na izpisu opominov (neplačane fakture) dodana možnost vnosa poljubnega naslova dokumenta
  (Zadnji opomin, Pregled neplačanih faktur …)
- Izboljšan pregled faktur
- Možnos da se ne vodi zaloga za označene artikele

Datum: 22. 02. 2010 | Različica: 10.012

- Dopolnitev rekapitulacijskega poročila RP-O - uskladitev z novo zakonodajo
- Uskladitev faktur in predračunov/ponudb s spremembami v zakonodaji (obrnjeno davčno breme)
- Uskladitev prenosov v knjigovodske listine - zakonske spremembe pri knjigi prejetih in izdanih
   računov
-  Uskladitev prenosov v knjigovodske listine - zakonske spremembe na področju DDV (obrnjeno
   davčno breme)
- (S019) Možnost kopiranja obstoječega partnerja v novo, samostojno šifro
- (R035) Izvoz odjav prejete konsignacije v datoteko - možnost združevanja količin istih artiklov
- (K021) Odjave izdane konsignacije - dodana možnost vnosa danega popusta na izdaji
   na konsignacijo
- Dopolnitve pri prekalkulaciji zaloge po FIFO metodi
- Ostala drobna usklajevanja in dopolnitve programa
- Na izpisu paragona A4 dodan podatek o zneskovnem popustu za posamezno postavko
- Nastavitev privzetega izhodnega DDV na paragonih - določa se na artiklu
- Priprava faktur in predračunov/ponudb za sistem obrnjenega davčnega bremena
  (za gradbeništvo)
- Priprava prejemnih listov za prejete račune po sistemu obrnjenega davčnega bremena
- Priprava prenosa faktur in prejemnih listov po sistemu obrnjenega davčnega bremena v
  GK in DDV
- Na izpisu paragona A4 dodan podatek o zneskovnem popustu za posamezno postavko
- Nastavitev privzetega izhodnega DDV na paragonih - določa se na artiklu
- (P038) Na hitri blagajni dodana možnost izbire zneskovnega popuste pri uporabi zaslona na dotik
- (P038) Glede na nastavitev možnost dodajanja partnerja na razširjeni blagajni po tem,
   ko je bil narejen dnevni zaključek oz. ko je bil dokument prenesen v GK/TDR/DDV;
- (N013) Razširitev inventure - poleg MPC se zapisuje in vodi tudi VPC
- (B118) Dopolnitve in manjši popravki na samodejni TDR
- (B061) Odpravljen problem pri razknjiževanju zaloge - včasih ob razknjiževanju zapre program
- (P038) Pri vnosu MTP na hitro blagajno ni upošteval količine večje od 1
- (N042) Na izpisu prejemnih listov za storitev je izpisovalo dvojne postavke. S tem povezani so
   bili tudi napačni seštevki na koncu izpisa;
- (P038) Pri izpisu duplikata paragona je v rekapitulaciji po davkih prikazalo dvojno vrednost

Datum: 11. 01. 2010 | Različica: 10.002

- Branje partnerjev iz spleta - urejena prilagoditev na novo obliko spletne datoteke
- Možnost polnjenja inventure za PE
- Odpravljen problem pri odpiranju pregleda zaloge, ki je nastal z verzijo 10.001
- Urejeno shranjevanje nastavitve o imenu datotek (nastavitve za GK )

Datum: 23. 11. 2009 | Različica: 09.290

- Privzeta PE za MPPI se določa na nivoju delovnega področja in ne delovnega mesta
- Odpravljen problem pri kopiranju transportnih faktur v novo fakturo
- Odprava problema pri hitri blagajni - nepravilno prepračunavanje vrednosti storitve v glavi dokumenta (samo prikaz, shranjevanje računa je bilo pravilno!)
- (N065) Nastavitev odmikov pri izpisu deklaracij na prejemnih listih - za vsako nalepko se lahko določa ločen odmik
- (N065) Možnost izpisa naziva artikla na nalepki za tiskalnik ZEBRA (format nalepke 45x25 mm)

Datum: 03. 11. 2009 | Različica: 09.286

- (R004) Izpis odjave prejete konsignacije po NC - ni bilo izpisane nabavne vrednosti dokumenta
-  Vnos MPPI - Privzeto PE vzame na nivoju delovnega področja in ne na nivoju delovne postaje (računalnika)
- (B057) Izpis zaloge po velikostnih številkah - možno združevanje po kodah, ne glede na velikost in barvo

Datum: 27. 10. 2009 | Različica: 09.284

- (P023) Razširjena maloprodajna blagajna - odpravljen problem pri preverjanju paragonov, ko je seštevalo vrednosti računov
- (P058) Rekapitulacija paragonov - izračunavanje podatkov na nivoju dokumenta
- (P020) Pregled prometa MP blagajne - možnost izpisa nabavnih cen (samo izpis A4)

Datum: 15. 10. 2009 | Različica: 09.280

- Pregledi maloprodajne blagajne, ki se izračunavajo na nivoju dokumentov - sprememba izračuna MP vrednosti brez DDV na glavi paragonov
- Urejene končne vrednosti dokumentov pri serijskem izpisu vračil/odjav prejete konsignacije
- Dopolnjeni podatki pri prenosu začasnih transportnih faktur v skupno fakturo

Datum: 13. 10. 2009 | Različica: 09.279

- (M055) Priprava podatkov za izpis cenikov - pri označevanju vseh artiklov se prikaže statusna vrstica za prikaz poteka označevanja
- (B121) Finančna kartica - popravek pri prikazu prejete/izdane količine pri dokumentih za vračilo izdane konsignacije

Datum: 08. 10. 2009 | Različica: 09.278

- (N065) Izpis deklaracij iz prejemnih listov - možnost nastavitve odmika tudi za tip nalepke 50x40 (EPL generični izpis)
- (N081) Prenos prejemnega lista v skladiščno izdajnico - Polje za vnos šifre poslovne enote je bilo podprto z napačnim šifrantom
- Izpis maloprodajnih paragonov - optimizacija in pohitritev funkcije za izračun doseženih točk (opcijska funkcionalnost)

Datum: 07. 10. 2009 | Različica: 09.277

- (E009) Nastavitve MPPI - šifra privzete PE se nastavlja za področje in ne več za lokalni računalnik
- (P038) Hitra blagajna - sprememba pri stolpcih za artikle in storitve - dodan stolpec za ceno brez popusta
- (R004) Možnost izbire oblike izpisa vračil in odjav prejete konsignacije - dodana možnost, ki je podobna kot osnovni izpis prejema na konsignacijo
- (SK006) Pri večkratnem branju podatkov v isto skladiščno izdajnico zdaj združuje tudi kode (ne samo artikle)
- (J005) Na izpisu zaključnice dodana še davčna številka kupca
- (S148) Hitri vnos artikla - pri vnosu EAN kode preverja pravilnost kontrolne (13-te) cifre
- (N065) Izpis deklaracij na postavkah prejemnega lista - dodan gumb za shranjevanje besedila  (če je izbran izpis za trenutno izbran artikel)
- (N065) Prilagoditve na izpisu deklaracij za EPL način tiskanja
- (V012) Medposlovalnični prejemi - Gumb "Preveri" ni imel hitre tipke (F7)
- (SP008) Prenos skladiščnih izdajnic v fakture in konsignacijo - za vsak dokument si zapomni nastavitve o tipu cene za prenos (MP/VP)
- (F079) Pregled prodaje - Skupnih izračunov ni bilo prikazanih
- (B126) Samodejna TDR - Pri pripravi dnevnih zaključkov paragonov vzame številko dnevnega zaključka in ne datumsko enačico številke (npr. 75856)
- (B126) Samodejna TDR - Pri pripravi nivelacijskih zapisnikov vzame številko glave zapisnika in ne datumsko enačico številke (npr. 75856)
- (SP011) Izpis skladiščne izdajnice po kodah - pravilno prikazuje barvo

Datum: 27. 08. 2009 | Različica: 09.271

- Izpis nalepk za tekstilne deklaracije na SOREX št. 63046
- Izpis nalepk za artikle prejete na konsignacijo

Datum: 26. 08. 2009 | Različica: 09.270

- Vpeljava varnega načina vodenja zaloge v PREJEM MPP in PREJEM NA KONSIGNACIJO
- Faktura dobi status da je plačana,  če je plačana celotna vrednost
- Na izpisu prejemnega lista dodana polja: številka in datum prejete fakture

Datum: 03. 08. 2009 | Različica: 09.266

- Izboljšana hitrost funkcije "Pregled prodaje"
- Dodatne možnosti za izpis OPOMINOV
- Možnost prenosa MPPV v MPPI ( med poslovalnični premiki vhod / izhod )
- Možnost prenosa MPPV v skladiščno izdajnico

Datum: 22. 07. 2009 | Različica: 09.262

-Pregled TDR z razčlenjenimi podatki
-Izboljšana hitrost funkcije "Razknjiževanje zaloge"
-Dopolnitev prenosa (knjiženja ) Maloprodajnih Računov v GK

Datum: 14. 07. 2009 | Različica: 09.260

- Uvedba dodatne kode – ena šifra artikla ima lahko več dodatnih kod (EAN, kataloške …) s pomočjo katerih se lahko išče artikel
- Možnost vklopa vodenja zaloge po posameznih dodatnih kodah
- Delitev artikla na velikostne skupine in barvo – vsaka kombinacija ima lahko svojo dodatno kodo- Razširitev sistema popustov za posamezen artikel – možnost seštevanja popustov, omejitev trajanja posameznega popusta, dodana možnost vklopa akcije 3 za 2 oz. 2 za 1 in podobno
- Možnost vklopa samodejnega pošiljanja kopije podatkov na FTP strežnik, v e-poštni predal, na USB ključ, disketo  oz. na drugo mesto v lokalnem omrežju
- Elektronska izmenjava medposlovalničnih premikov (po FTP, e-pošti, disketi, USB ključku …)
- Elektronska izmenjava konsignacijskih izdaj in vračil (po FTP, e-pošti, disketi, USB ključku …)
- Uvedba modula Skladiščno poslovanje – Izdaja: Modul, pripravljen za delo skladiščnikov in prenosi v različne dokumente (v fakture, MPPI, predračune oz. ponudbe, v izdajo na konsignacijo in podobno)
- Uvedba modula Prejeta naročila
-
Podpora čitalcem BHT-6000 in BHT-8000
- PARAGONI: Možnost vnosa apoenov v zaključek blagajne (z vnosom stanja gotovine)
- Dodana finančna kartica artiklov – poleg podatkov o količinah še podatki o kalkulaciji za posamezen artikel oz. za posamezno dodatno kodo
- Prenos medposlovalničnih premikov v GK (sprememba zaloge )
- Uvedba kartice zaupanja – Izdaja kartice za stranke (kartica podpira 13. mestno EAN kodo) in upravljanje popustov za vsako kartico. Možnost pregledov prodaje za posamezno kartico, seštevanje nakupov in vodenje  pravljenega prometa v obliki točk
- Možnost hitrega vnosa artiklov
- Možnost pregleda združene zaloge (na nivoju vseh poslovalnic)
- Podpora za tiskalnike ZEBRA (EPL način izpisovanja)
- Ostale dopolnitve programskega paketa Strateg

Datum: 02. 09. 2008 | Različica: 08.170

-Kartica artikla: 
  - možnost celozaslonskega pregleda tabele
  - spreminjanje velikosti okna
-Na seznamu delovnih nalogo mogoč tudi pregled DN za objekt
-Dopolnitve pri prenosu zaloge v GK

Datum: 18. 06. 2008 | Različica: 08.145

- Možna uporaba spletnega registra davčnih zavezancih in prenos podatkov v program Strateg
- Izboljšave pri branju bančnih izpiskov
- Popolnitve na kalkulaciji predračunov/ponudb
- Drobni grafični in funkcionalni popravki

Datum: 05. 06. 2008 | Različica: 08.141

- Popravki in dopolnitve pri branju in obdelavi bančnega izpiska v Strategu
- (Okno F072) Pregled prodaje - dodana možnost za pregled prodaje po prejemniku
- Pri branju datoteke medposlovalničnega premika možnost izpisa podatkov pred knjiženjem - za potrebe preverjanja
- Možnost spremembe lokalnega sistemskega datuma med delovanjem programa

Datum: 28. 04. 2008 | Različica: 08.127

- Možnost izpisa odprtih postavk (IOP) na seznamu neplačanih faktur
- Pri spreminjanju številke fakture, ki je bila izdelana na podlagi drugega dokumenta (ZD, DN, ponudbe ipd.) se v izvornem dokumentu spremeni veza na to fakturo
- Drobni grafični in vsebinski popravki

Datum: 23. 04. 2008 | Različica: 08.125

- Vpeljava letnice v prejemnih listih
- Dodan nov dokument - Uvozni ECL (nadgrajen sistem vnosa prejemnih listov za dobave iz tretjih držav)
- Pri izvozu podatkov v Knjigo DDV pred zapisom datoteke prikaže pripravljene podatke
- Pri brisanju plačila v transportni fakturi ni vprašal za potrditev brisanja

Datum: 25. 03. 2008 | Različica: 08.119

- Možnost prenosa avansnih računov v Knjigo DDV
- Pri prenosu fakture v knjigo DDV samodejno stornira pripisane avansne račune
- Pri kopiranju/stornaciji prejemnega lista se storitve niso prenesle v nov prejemni list
- Pri prenosu predplačil (avansov) v GK nista bila aktivna gumba za odpiranje koledarja in seznama vseh predplačil

Datum: 21. 03. 2008 | Različica: 08.118

- Nov (dodaten) način pokalkulacije v prejemnih listih
- Možnost vnosa storitev v valuti
- Možnost prenosa podatkov v GK DIGESTA
- Možnost izpisa TDR v tujem jeziku
- Pri ponovnem odpiranju transportne fakture se je spreminjal datum valute
- Pri preračunavanju izdanih faktur neustrezno napolni polje o skupni vrednosti storitev
- Na storitvah transportnih fakturah ne vzame konta, ki je določen v šifrantu relacij
- Funkcija za preverjanje prejemnega lista - razliko med vnesenim tečajem na glavi prejema in tečajem, ki je veljal na datum prejema, ne javlja več kot napako ampak samo opozorilo

Datum: 28. 02. 2008 | Različica: 08.114

- Knjiženje v obračun DDV po novih obrazcih

Datum: 04. 02. 2008 | Različica: 08.111

- Branje bančnega izpiska in samodejno zapiranje ( Izdane fakture, Prejeti računi , Avansi )
- Nova oblika odobritvenega sklica zaradi samodejnega zapiranja

Datum: 30. 01. 2008 | Različica: 08.110

- Izpis zaključka blagajne A4 (P020) - Dodana še rekapitulacija artiklov/storitev po davkih (poleg skupne rekapitulacije)