12 Izdaja in izposoja MTP ONL

različica: 6.109.003 | datum izdaje: 22.09.2009 | datum zadnje spremembe: 04.08.2020


Branje in zapis MTP ON-LINE  ( Medicinsko Tehnični Pripomočki )               
                      
Z napovedjo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( ZZZS ) o uvedbi obveznega zapisa medicinsko tehničnih pripomočkov ( MTP ) v ON-LINE sistem ZZZS, ki je potekal od  aprila 2009 do februarja 2010 je naše podjetje pripravilo programsko opremo namenjeno podpori za delo v očesni optiki in drugih podjetjih, ki izdajajo MTP.


PROGRAM IZDAJA MTP OMOGOČA  
- branje kartice zdravstevenega zavarovanja (KZZ)
- branje OZZ iz ON-LINE strežnika
- branje PZZ iz ON-LINE strežnika
- elektronsko specifikacijo za ZZZS, Zdravsteveno  zavarovalnico Triglav, Vzajemno
- priprava in pošiljanje elektronske specifikacije
- izdelava zahtevkov in poročil za vse zavarovalnice
- evidenca strank
- delovni nalog
- kartoteka obiskov pacientov
- možnost povezava z programom za maloprodajo - POS blagajna
- izdaja MTP
- koledar naročanja za preglede
- ...

PROGRAM IZPOSOJA MTP OMOGOČA  
- vse kar omogoča izdaja MTP
- mesečno skupinsko preverjanje OZZ in PZZ za vse aktivne izposoje
- pregled aktivnih izposoj
- pregled vseh izposoj
- pregled zapadlih izposoj
- pregled izposoj za stranko
- obračun izposoj za vse zavarovalnice
- zapis izposoje v ONL
- zapis vračila v ONL
- ...


   KZZ- Kartica Zdravstvenega Zavarovanja
   PK  - Profesionalna Kartica
   OZZ- Obvezno Zdravstveno Zavarovanje
   PZZ - Prostovoljno Zdravstveno Zavarovanje

program je narejen v sodelovanju z optiki in za optike
-enostavnost uporabe in preglednost
-enostavna navigacija v programu
-podatki se vnašajo samo enkrat
-enostavno in hitro vnašanje naročil

GLAVNE FUNKCIJE PROGRAMA STRATEG ZA OPTIKE   
-vodenje evidence strank (integrirano s kartico zdravstvenega zavarovanja)
-vodenje dogodkov v optiki:
-delovni nalog
-evidenca naročenih očal z meritvami in dodatnimi opisi
-izdelava paragona, računa (integrirano z modulom maloprodaja)
-evidenca ostalih artiklov
-naročilnica za ZZZS
-podpora za delo s kartico zdravstvenega
-elektronske specifikacije za ZZZS
-izdelava zahtevkov in poročil za vsako zavarovalnico

PROGRAM JE MOŽNO NADGRADITI Z MODULI    
materialno poslovanje
- naročanje in prevzem trgovskega blaga
- maloprodaja
- veleprodaja
- inventura
- pregledi prodaje

Nudimo vam  tudi priklop čitalnika, instalacijo in konfiguriranje programske opreme za izmenjavo podatkov z  ZZZS ( PGP).Novosti

Datum: 04. 08. 2020 | Različica: 6.109.003

- Posodobitev ZZZS šifrantov verzija 7
- Posodobitev ZZZS šifrantov verzija 8
- Posodobitev ZZZS šifrantov verzija 9
- Pri zapisu pripomočka v ONL je umaknjeno obvestilo TEST
- Aktivne izposoje osvežitev cen za šifrant in dogodek
- IHIS2.DLL verzija 4.3.2.2
- COVID izposoja podaljšanje 01.02.2020-30.09.2020
- Zapis v specifikacijo  šifra posredovanega podatka ( 3, 4 ) možen brez Šifre zdravnika in brez Šifre izvajalca
- Spremenjen Generali sistem strežnikov za oddajo zahtevkov za PZZ ( Adriatic, Generali )

Datum: 19. 05. 2020 | Različica: 6.109

- Šifranti 1/2020 
- Šifranti 2/2020 
- Šifranti 3/2020 
- Šifranti 4/2020 
- Šifranti 5/2020
- Šifranti 6/2020

Datum: 03. 01. 2020 | Različica: 6.105

- Sprememba zavarovalnice Adriatic v Generali
- Šifranti 13/2019 
- Šifranti 14/2019 
- Šifranti 15/2019 
- Šifranti 16/2019 

Datum: 30. 09. 2019 | Različica: 6.104

- Šifranti 8/2019 
- Šifranti 9/2019 
- Šifranti 10/2019 
- Šifranti 11/2019 
- Šifranti 12/2019 

Datum: 23. 07. 2019 | Različica: 6.104

- Šifranti 1/2019 
- Šifranti 2/2019 
- Šifranti 3/2019 
- Šifranti 4/2019 
- Šifranti 5/2019 
- Šifranti 6/2019 
- Šifranti 7/2019

Datum: 15. 10. 2018 | Različica: 6.102

- Šifranti 12/2018 
- Šifranti 13/2018 
- Šifranti 14/2018 
- Šifranti 15/2018 
- Šifranti 16/2018 
- Šifranti 17/2018 
- Šifranti 18/2018 
- Šifranti 20/2018 
- Šifranti 21/2018 
- Šifranti 22/2018 
- Šifranti 23/2018 Datum: 22. 05. 2018 | Različica: 6.100

- IHIS 4.1.1.0
- Šifranti 12/2018  
- Šifranti 11/2018 
- GDPR

Datum: 19. 04. 2018 | Različica: 6.007

- Šifranti 5/2018 - 19.02.2018
- Šifranti 6/2018 - 09.03.2018
- Šifranti 7/2018 - 16.03.2018
- Šifranti 8/2018 - 27.03.2018
- Šifranti 9/2018 - 16.04.2018
- Šifranti 10/2018 - 18.04.2018
- Izdelava Avansa za FURS

Datum: 15. 02. 2018 | Različica: 6.004

- Prilagoditev medicinskega pripomočka
- šifranti 1/2018 dne 15.01.2018
- šifranti 2/2018 dne 23.01.2018
- šifranti 3/2018 dne 31.01.2018
- šifranti 4/2018 dne 05.02.2018

Datum: 21. 12. 2017 | Različica: 6.003

- Šifranti 19/2017 - 15.12.2017
- Šifranti 18/2017 - 24.11.2017
- Šifranti 17/2017 - 16.11.2017
- nastavitev odmika izpis Naročila dobavitelju

Datum: 24. 10. 2017 | Različica: 6.002

- šifranti 16/2017 - 18.10.2017
- šifranti 15/2017 - 29.09.2017
- šifranti 14/2017 - 31.08.2017
- šifrant MP dodana šifra in opis prilagoditve
- podpora za digitalni certifikat Sigen-CA G2
- datum izročitve naročilnice na dogodku

Datum: 10. 10. 2017 | Različica: 6.001

- Šifranti 15/2017 - 29.09.2017
- Davek status neakitven

Datum: 04. 09. 2017 | Različica: 6.000

- Šifrant ZZZS verzija 12
- Šifrant ZZZS verzija 13

Datum: 01. 06. 2017 | Različica: 5.025

- dopolnitev obračuna ZZZS in PZZ

Datum: 22. 05. 2017 | Različica: 5.024

- Šifrant 11 (09.05.2017)
- Pregled obračuna izposoje za mesec

Datum: 25. 04. 2017 | Različica: 5.023

- Šifrant 10/2017
- Pregled preverjan OZZ in PZZ  (izposoja)

Datum: 04. 04. 2017 | Različica: 5.022

- šifrant 09/2017 
- nadstandard samodejno / ročno

Datum: 29. 03. 2017 | Različica: 5.021

- XML za PZZ dodana podatek od do datuma pri obračunu izposoje
- Dodan pregled Rekapitulacije Obračunanin MTP izdaja in izposoja za obdobje
- Delovni nalog dodani datumi ( datum naročila, datum predvidene dobave, datum predviden izdaje, datum poziva stranki)
- hitro iskanje po priimku in imenu
- pregled obnovljivih naročilnic
- zgodovina obiskov pacienta ( kartoteka )
- Šifrant 8/2017 22.03.2017

Datum: 20. 03. 2017 | Različica: 5.020

- Šifranti 19/2016
- Šifranti 20/2016
- Šifranti 21/2016
- Šifranti 22/2016
- Šifranti 01/2017
- Šifranti 02/2017
- Šifranti 03/2017
- Šifranti 04/2017 
- Šifranti 05/2017
- Šifranti 06/2017
- Šifranti 07/2017  

Datum: 17. 11. 2016 | Različica: 5.019

- Dopolnitev dobropisov za obračun izdanih in izposojenih MP 

Datum: 10. 11. 2016 | Različica: 5.018

- Okrožnica ZAE 38/16 obračun Izposoje dopolnitve
- Šifranti 13/2016
- Šifranti 14/2016
- Šifranti 15/2016
- Šifranti 16/2016
- Šifranti 17/2016
- Šifranti 18/2016

Datum: 20. 09. 2016 | Različica: 5.017

- Nov seznam Proizvajalcev MP za razpis ZZZS
- Besedilo za Reverz povečano 
- Besedilo za Reverz možnost oblikovanja besedila
- Izpis izjave za nadstandard tudi 1/2 A4 
- Nove mžnosti pošiljanja podatkov v PDF, EXCEL, ...

Datum: 28. 07. 2016 | Različica: 5.016

- Dopolnitev pri izdelavi zahtevka za ZZZS

Datum: 11. 07. 2016 | Različica: 5.015

- Šifranti verzija 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - 2016
- nastavitev nivojev dostopa do modulov programa 

Datum: 25. 01. 2016 | Različica: 5.014

- registracija modula obračun

Datum: 12. 01. 2016 | Različica: 5.013

- podpora za davčne blagajne
- Posodobitev predplačil ( avansni račun )

Datum: 23. 11. 2015 | Različica: 5.012

- samodejna oddaja zahtevkov za prostovoljne zavarovalnice
- program ne deluje več na windows XP

Datum: 14. 09. 2015 | Različica: 5.011

- šifranti 15-19.06.2015
- šifranti 16-17.07.2015
- obračun izjem pri izdaji in izposoji
- Samodejna oddaja zahtevkov na Vzajemno
- Samodejna oddaja zahtevkov na Adriatic
- Samodejna oddaja zahtevkov na Triglav
- če je TZO potem ne preverja OZZ ob zapisu izdaje MTP

Datum: 14. 07. 2015 | Različica: 5.010

- Prenos artiklov razpisa v Šifrant Artiklov
- Na izpisu DN prikazana tudi dioptrija večje kot 10
- Seznam dogodkov zavihek Odprti prikaže tudi dogodke brez ZZZS naročilnice in neizdanim paragonom
- podpisovanje PZZ XML-a
- validacija XML datoteke
- shranjevanje digitalnega potrdila za podpisovanje obračunskih datotek
- samodejno nalaganje obračunskih datotek obračuna PZZ- šifranti verzija 11 (24.04.2015)
- šifranti verzija 12 (25.05.2015)
- Hitro iskanje pacienta na seznamu dogodkov
- šifranti verzija 13 (28.05.2015)
- šifranti verzija 14 (03.06.2015)
- izpis seznama izposojo izbira sortiranja izpisa
- pregled izdanih artiklov na dogodku od do datuma

Datum: 04. 05. 2015 | Različica: 5.009

- preračun zneskov OZZ, PZZ in Samoplačink pri spremembi načina doplčaila
- obravnava izjem MP (538,561,559)
- branje datuma in številke odločbe imenovanega zdravnika
- branje zneska Popravila in zneska Vzdrževanja iz ONL
- šifrant 9 (08.04.2015)
- ponovno branje OZZ in PZZ  preverja urejenost zavarovanja na datum izdaje MP
- na seznamu Dogodkov dodan status v Paragon
- šifrant 10 (14.04.2015)
- izpis seznama zahtevkov za obdobje

Datum: 01. 04. 2015 | Različica: 5.008

- šifrant 9 (31.03.2015)

Datum: 30. 03. 2015 | Različica: 5.007

- Šifrant 7 (25.03.2015)
- preverjanje OZZ na dan izdaje MP
- ob zapisu izdaje MP v ONL je potreno uporabiti KZZ

Datum: 20. 03. 2015 | Različica: 5.006

- evidenca MTP z drugačnimi davki
- šifranti dopolnitve 1-6 / 2015
- preverjanje zapisa izdaje za nazaj

Datum: 19. 12. 2014 | Različica: 5.005

- prenos Delovnega naloga v Predračun
- dodatne kontrole pri zapisu pošiljke in branju statusov pošiljke glede na poslovno enoto
- možnost urejanja prikaza stolpcev na  vseh seznamih
- nastavitev porta ( vrat ) za pošiljanje ePošte
- povečano besedilo na izpisu Reverza
- na izpisu Reverza so dodani artikli, ki so zapisani na reverzu
- Na reverz dodano podatki o pooblaščeni osebi 

Datum: 18. 11. 2014 | Različica: 5.004

- na posatvki dogodka ( pripomoček ) dodano polje Nujna Izdaja
- v ONL se zapiše Celotna vrednost izdaje samo v primeru, da je nadstandard označen in da je tudi vrednost vpisana
- nova verzija ZZZS šifrantov 38, 39, 40, 41, 42, 43
- na izpisu specifikacije za zavarovalnice dodana šifra MP in datum izdaje

Datum: 20. 10. 2014 | Različica: 5.003

- branje MP izdanih za ZZZS številko pri dobavitelju
- mesečni obračun, ukinjena toleranca pri izračunu DDV
- prikaz trenutno aktivnega polje z rumeno barvo
- izpis delovnega naloga z obračunom izdaje
- izdelava avansnega računa v program Strateg POS 
- izdelava računa v program Strateg POS 

 

Datum: 08. 10. 2014 | Različica: 5.002

- Opcijski zapis Celotne vrednosti MP če je bil izdan nadstandard
- Pregled ON ( Obnovljivih Naročilnic ) 
- Vračilo ne zahteva več Šifre Vrste Naročilnice 

Datum: 25. 09. 2014 | Različica: 5.000

- Novosti ZZZS predpisane z okrožnicama 4/2014 in 5/2014
- obnovljive naročilnice
- storniranje vsakega MP posebej
- vnos vrednosti pripomočka izdanega stranki v primeru nadstandarda
- funkcionalnosti servisnega programa so se prenesle v glavni program 
  ( priprava datotek za PZZ ) 

Datum: 23. 04. 2014 | Različica: 4.4.003

Šifrant ZZZS za ONL Verzija 6,7,8,9/2014 iz dne 23.04.2014 
- Priprava datoteke ze PZZ zavarovalnice sedaj tudi za davčne nezavezance
- Novi šifrant BPI ( baza Podatkov o Izvajalcih ) 23.04.2014 

Datum: 17. 01. 2014 | Različica: 4.4.002

Šifrant ZZZS za ONL Verzija 2/2014 iz dne 16.01.2014
  ( okrožnica ZAE 1/14 16.01.2014 )

Datum: 24. 12. 2013 | Različica: 4.4.001

Šifrant ZZZS za ONL Verzija 24 iz dne 24.12.2013

Datum: 17. 12. 2013 | Različica: 4.4.000

- Opozarjane ob izdaji MP če je način doplačila 2 ( samoplačnik )
- Informacije o stanju pošiljk 

Datum: 21. 11. 2013 | Različica: 4.2.011

- dopolnitev XML zahtevka za PZZ

Šifrant ZZZS za ONL Verzija 22 iz dne 14.11.2013

Datum: 18. 11. 2013 | Različica: 4.2.010

- Branje napak za poslani seznam Ariklov na razpis ZZZS
- XML datoteka za obračun provizije za PZZ 

Datum: 30. 10. 2013 | Različica: 4.2.009

- Izdelava in izpis Računa za provizijo Zavarovalnicam
Šifrant ZZZS za ONL Verzija 21 iz dne 25.10.2013

Datum: 25. 10. 2013 | Različica: 4.2.008

- Zahtevki pred 01.10.2013 ( Nosilci kritja do razlike do polne vrednosti ) ne smejo biti vnešeni

Datum: 23. 10. 2013 | Različica: 4.2.007

- Novi način licenciranja ( potrebna je nova registracija programa ) 

Datum: 18. 10. 2013 | Različica: 4.1.006

- Dopolnitev šifranta 8 ( Nosilci kritja do razlike do polne vrednosti )

Datum: 28. 08. 2013 | Različica: 4.1.005

Šifrant ZZZS za ONL Verzija 18 iz dne 28.08.2013

Datum: 05. 08. 2013 | Različica: 4.1.004

Šifrant ZZZS za ONL Verzija 17 iz dne 19.07.2013
- Osvežen šifrant BPI (Baza Podatkov o Izvajalcih)
- Okrožnica ZAE 16/13
- Cena pavšala Izposoje je povečana na 19.89 € 

Datum: 22. 07. 2013 | Različica: 4.1.003

- Pregled zahtevkov za Leto, Mesec in Dekado ( obdobje obračuna: mesec, teden, ... )

 

Datum: 11. 07. 2013 | Različica: 4.1.002

Šifrant ZZZS za ONL Verzija 16 iz dne 10.07.2013
- Izpisi Zahtevkov, Specifikacij in Prilog prilagojeni novim stopnjam DDV-ja 


Datum: 08. 07. 2013 | Različica: 4.1.001

- dopolnitve zaradi menjave DDV na 22.00% in 9.50%
- novi cenovni standardi za MP ( Medicinske Pripomočke ) 

Datum: 30. 06. 2013 | Različica: 4.1.000

Šifrant ZZZS za ONL Verzija 15 iz dne 21.06.2013 
- novi cenovni standardi za MP, ki veljajo od 01.07.2013 naprej 

Datum: 26. 06. 2013 | Različica: 4.0.934

- Dodane nove šifre davkov za uporabo po 01.07.2013
   A1   9,50 %
   B1 20,00 % 
- Šifrant ZZZS za ONL Verzija 14 iz dne 13.06.2013 
- Dodani cenovni standardi za spremmebe cen MP

Datum: 05. 06. 2013 | Različica: 4.0.933

- nova verzija ZZZS šifrantov ( verzija 13 - 04.06.2013 )
- obračun zahtevkov za DDV nezavezance
- izdelava XML za prijavo MTP na razpis ZZZS je prilagojena verziji 2

Datum: 27. 05. 2013 | Različica: 4.0.932

- nova verzija šifrantov za delo z ONL (23.05.2013)

Datum: 23. 04. 2013 | Različica: 4.0.930

- Storno cele naročilnice ni več možno
- Stornacija je potrebna za vsak MP posebej 

Datum: 19. 04. 2013 | Različica: 4.0.929

- branje odgovorov tudi za sprejete zahtevke v celoti

Datum: 24. 01. 2013 | Različica: 3.0.91

- Šifranti verzija 03 2013-01-22, kjer so dodane nove podlage zavarovanja 
  Podroben opis je v Okrožnici ZAE 4/13 iz dne 22.01.2013 

Datum: 21. 01. 2013 | Različica: 3.0.9

- naslov v nastavitvah za izpis seznama priloge papirnih naročilnic
- BPI IVZ šifrant izvajalcev zdravstvenih storitev prenos iz interneta

Datum: 18. 01. 2013 | Različica: 3.0.8

- Doponjena možnost zapisa Funkcionalno ustreznega MP v ONL

Datum: 16. 01. 2013 | Različica: 3.0.7

- Nova verzija ZZZS šifrantov 11.01.2013
- Doponjena možnost zapisa Funkcionalno ustreznega MP od 18.01.2013 naprej
- Izpis priloge za pošiljko Izdatki za naročilnice, ki jih ni v ONL zapisal zdravnik
- Izpis seznama po abecednem redu, za lažje urejanje naročilnic   

Datum: 10. 01. 2013 | Različica: 3.0.6

- Zapis izdaje MTP v obdobju 01.01.2013 do 04.01.2013
- Doponjena funkcija storno za izdaje po 01.01.2013
POZOR! 
  Če ste imeli izdaje v obdobju 01.01.2013 do 04.01.2013 nas NUJNO pokličite
  Telefon: 04 25 75 020  

Datum: 03. 01. 2013 | Različica: 3.0.5

- dopolnjeni šifranti Vrste Zdravstvenih Dejavnosti 
- dopolnjeni šifranti Podvrste Zdravstvenih Dejavnosti  

Datum: 02. 01. 2013

- Verzija programa, ki omogoča branje in zapis podatkov za projekt Izdatki
- Program samodejno v servisnem programu obvešča o novi verziji

Datum: 01. 06. 2012

- Izdaja in izposoja MTP dodani novi cenovni standardi, ki veljajo od 31.05.2012 naprej
- Izdaja in izposoja MTP dodani novi deleži doplačilia, ki veljajo od 31.05.2012 naprej

Datum: 29. 05. 2012

- Dodane nove podlage zavarovanja z veljavo 01.06.2012

Datum: 08. 05. 2012

- Seznam aktivnih Izposoj dodana možnost izvoza podatkov v excel, ...

Datum: 02. 04. 2012

- Pregled in izpis izdanih MTP za obdobje in za MTP

Datum: 27. 03. 2012

- nove cene izposoje MTP
- nova cena pavšala za izposojo

Datum: 11. 01. 2012

- Urejena podopora za Način doplačila 4 ( proračun )

Datum: 30. 12. 2011

- Dodatna kontrola ZZZS ja v primeru poslovne enote Dobavitelja je urejena
- Rekapitulacija dogodkov po poštnih številkah ( analitični pregledi )
- Seštevek zahtevkov od do datuma

Datum: 20. 12. 2011

- branje datuma ONL naročilnice
- dodatne kontrole zaradi novih navodil ZZZS

Datum: 07. 11. 2011

- Spremenjene cene za izposojo MTP

Datum: 16. 09. 2011

- Nova verzija knjižnic za dostop do ON-LINE ( 2.8.0.)

Datum: 01. 09. 2011

- Izdelava in izpis Delovnega Naloga
- Izdelava računa ( paragona v program za prodajo Strateg )

Datum: 10. 08. 2011

- Obračun izposoje omogoča tudi izdelavo elektronske datoteke za zavarovalnice

Datum: 04. 08. 2011

- Vnos terminov za naročanje na okulistične preglede
- Izpis dnevnega koledarja na tiskalnik

Datum: 04. 07. 2011

- Ukinjeno zapisovanje izdaje MTP na KZZ ( pomeni hitrejše delo in manj korakov pri izdaji MTP )

Datum: 14. 06. 2011

Nov način pridobivanja šifre Območne Enote ZZZS za izdelavo zahtevkov. Sprememba velja za izdaje in izposoje od 01.07.2011 naprej. Šifra OE se ne pridobiva več iz naslova sedeža podjetja zaposlitve. Šifra OE se pridobiva iz OE stalnega prebivališča zavarovanca.

Datum: 13. 04. 2011

- Dopolnitev izpisa zahtevkov za ZZZS. Dodan je sešetevk za vsako kategorijo zavarovanja.
- Razširjen izpis Zahtevka za Vzajemno

Datum: 22. 02. 2011

- nova oblika prikaza delovanja On-line strežnika na ZZZS
- prikaz zgodovine delovanja On-line strežnika na ZZZS

Datum: 17. 11. 2010

- Možnost izpisa IZJAVE o MTP izdelanih za posameznega uporabnika

Datum: 15. 11. 2010

- Odpravljena težava z datoteko Vzajemna
- Odpravljena težava z datoteko Triglav

Datum: 06. 09. 2010

- Zapis in evidentiranje vračila izposojenega MTP
- Mesečno preverjanje OZZ in PZZ za izposojene MTP

Datum: 06. 08. 2010

- Nove šifre MTP

Datum: 21. 06. 2010

- Branje KZZ in preverjanje OZZ in PZZ brez dogodka

Datum: 07. 06. 2010

- Izpis izjave za nadstandard na polovico A4

Datum: 27. 05. 2010

- Število primerov na zahtevku za izposojo

Datum: 18. 05. 2010

- Nove podlage zavarovanja 

Datum: 04. 05. 2010

- Stornacija cele naročilnice namesto posameznega MTP

Datum: 30. 04. 2010

- Nova oblika specifikacij zahtevkov ZZZS
- Nova verzija knjižnic za dostop do ON-LINE ( 2.7.1 )

Datum: 23. 04. 2010

- Nova oblika specifikacij zahtevkov ZZZS

Datum: 27. 03. 2010

- Sprememba deleža ozz na 10% za optike

Datum: 22. 03. 2010

- Dodana nova skupina MTP (19 - pripomočki za izboljšanje vida)

Datum: 25. 02. 2010

- Vključena nova verzija ON-LINE ( 2.6.7), ki omogoča hitrejše delovanje

Datum: 15. 02. 2010

- Dopolnjeno poročilo Triglav
- Možnost povečave fontov

Datum: 22. 09. 2009

- Zapis MTP v ON-LINE