13 Glavna knjiga

različica: 20.034 | datum izdaje: 08.12.2003 | datum zadnje spremembe: 10.08.2020 | prenos:

Programski paket GLAVNA KNJIGA vsebuje : 
- Glavna knjiga
- Knjiženje temelnic
- Saldakonti
- Izpis IOP
- Uvoz podatkov iz programa Plače
- Uvoz temelnic iz Fakturiranja
- Uvoz temelnic iz ostalih programov
- Zaključek leta
- Knjiga prejetih računov
- Knjiga izdanih računov
- Obračun DDV
- Izdelava XML datoteke za obračun DDV in nalaganje na portla e-Davki
- Izdelava XML datoteke za neplačane zapadle račune ePobot ( AJPES )
- Izdelava UPN plačičnega naloga iz temeljnice
- Tiskanje UPN plačilnih nalogov na tiskalnik
- Prenos UPN plačilnih nalogov v elektronsko banko
- Čarovnik za knjiženje ponavljajočih dokumentov 
- Stroškovna mesta
- Stroškovni nosilci 

Novosti

Datum: 01. 02. 2018 | Različica: 18.015

- prilagoditev REK1 za eDavke januar 2018
- znesek minimalne plače 842,79
- znesek minimalne osnove za prispevke 855,72

Datum: 16. 09. 2016 | Različica: 16.005

- arhiviranje podatkov
- Prenovljena funkcionalnost pošiljanja podatkov v PDF, Excel, Word, CSV, HTML, ....

Datum: 11. 07. 2016 | Različica: 16.004

- prenovljeno arhiviranje

Datum: 17. 10. 2014 | Različica: 14.017

- XML Plačilni nalogi tudi za Banko Koper
- Branje bančnih izpiskov XML, prepoznavanje partnerjev 

Datum: 28. 08. 2014 | Različica: 14.016

- Vnos besedila za izpis Opomina 

Datum: 23. 01. 2014 | Različica: 14.004

- Bančni izpiski po standardu ISO SEPA 20022 

Datum: 25. 11. 2013 | Različica: 13.810

- Obračun DDV, možnost obračuna deleža vhodnega DDV
- Iskanje partnerjev - filter  

Datum: 18. 11. 2013 | Različica: 13.809

- Nastavitev za iskanje Partnerjev

Datum: 05. 11. 2013 | Različica: 13.806

- Rekapitulacija Konta po Partnerjih od do datumu knjiženja 

Datum: 04. 11. 2013 | Različica: 13.805

- nova verzija razvojnega orodja

Datum: 17. 10. 2013 | Različica: 13.704

- Rekapitulacija Saldakontov po Partnerjih in Kontih razdeljeno po dnevih zapadlosti 
  ( Nezapadlo, do 30 dni, do 90 dni, do 180 dni, do 365 dni, nad 365 dni ) 

Datum: 21. 08. 2013 | Različica: 13.702

- Nova verzija (10) obrazca DDV-O za nalaganja XML datoteke na portal eDavki

Datum: 20. 08. 2013 | Različica: 13.700

- nov način licenciranja 

Datum: 23. 07. 2013 | Različica: 13.612

- Knjiga DDV vhodni in izhodni računi prilagojeni davčni stopnji 22.00% in 9.50%

Datum: 22. 05. 2013 | Različica: 13.608

- Izpis seznama prejetih Faktur za DDV je dodana številka strani
- Izpis Konto kartic od do Stroškovnega Mesta 
- Izpis Konto kartic od do Stroškovnega Nosilca 

Datum: 15. 05. 2013 | Različica: 13.607

- Izboljšano sprotno zapiranje Saldakontov ob vnosu Temelnice

Datum: 16. 04. 2013 | Različica: 13.604

- Orodje za izpisovanje in predogled izpisov je prevedeno v slovenščino

Datum: 05. 03. 2013 | Različica: 13.510

- priprava XML datoteke PD-O (76.a člen) za eDavke

Datum: 19. 02. 2013 | Različica: 13.505

- Nova verzija (9) obrazca DDV-O za nalaganja XML datoteke na portal eDavki

Datum: 20. 01. 2012 | Različica: 12.502

- izpis UPN na tiskalnik ( nastavitve odmikov )

Datum: 17. 11. 2011 | Različica: 11.502

- Obračun DDV obrazec DDV-O verzija XML 8 za oddajanje na portal eDavki
- Izdelava UPN plačilnih nalogov iz Temeljnice
- Prenos UPN plačilnih nalogov v elektronske banke

Datum: 14. 06. 2011 | Različica: 11.500

- spremembe na obračunu DDV

Datum: 18. 04. 2011 | Različica: 11.463

- priprava XML datoteke za ePobot ( AJPES )
- dopolnitev XML datoteke za nalaganje DDV-O obračuna DDV na eDavke

Datum: 29. 03. 2011 | Različica: 11.463

- Seznam zapadlih postavk
- Seznam zapadlih postavk za konto
- Seznam zapadlih postavk za partnerja
- Prenos Partnerja iz programa Fakturiranje z uporabo gumba

Datum: 29. 04. 2010 | Različica: 10.461

- DDV knjiga novi pregled

Datum: 17. 02. 2010 | Različica: 10.459

- DDV knjiga protiknjižba

Datum: 17. 02. 2010 | Različica: 10.458

- Obrnjeno davčno breme
- DDV knjige 2010

Datum: 05. 02. 2010 | Različica: 10.456

- Možnost spremebe Pisave in Velikosti pisave za celoten program
- Arhiviranje podatkov z generacijami

Datum: 17. 11. 2009 | Različica: 09.455

- Rekapitulacija konta po stroškovnih mestih ( datum dokumenta / knjiženja )

Datum: 30. 04. 2009 | Različica: 09.454

- Prenos SFR

Datum: 28. 04. 2009 | Različica: 09.452

- novi XML dokument za obračun DDV-O

Datum: 17. 04. 2009 | Različica: 09.452

- delno zapiranje saldakontov 
- otvoritvena temelnica po Stroškovnih Mestih

Datum: 05. 06. 2008 | Različica: 08.435

- prenos DDV-O na eDavek ( XML datoteka )

Datum: 22. 04. 2008 | Različica: 08.434

- knjiženje DDV v nove knjige
- nove nastavitve v kontnem planu za knjiženje v DDV

Datum: 18. 02. 2008 | Različica: 08.420

- konto kartica po datumu prejema dokumenta 
- izpis konto kartic od do tudi po datumu knjiženja

Datum: 10. 12. 2007 | Različica: 07.411

- pregledi za Stroškovno mesto
- pregledi za Stroškovni nosilec

Datum: 29. 10. 2007 | Različica: 07.407

- pregledi za Stroškovno mesto
- pregledi za Stroškovni nosilec

Datum: 23. 08. 2007 | Različica: 07.400

- Zahteva ponovni vnos uporabnikov

Datum: 09. 03. 2007 | Različica: 07.313

- EURO valuta
- Obračun DDV v centih
- pomembna izboljšava pri avtomatskem zapiranju

Datum: 15. 11. 2006 | Različica: 06.309

- Prenos podatkov v Word, Excel, HTML, ..
- Avtomatska nadgradnja programa

Datum: 11. 05. 2006 | Različica: 06.005

-  Pri kniženju je dodan pregled odprtih postavk

Datum: 13. 04. 2006 | Različica: 06.004

- Zapiranje več knjižb z več knjižbami

Datum: 19. 12. 2005 | Različica: 06.003

- Izpis dnevnika knjiženja
- Pregled in izpis knjiženih temelnic
- Izpis IOP obestil z nastavljivim besedilom

Datum: 18. 11. 2004 | Različica: 01.002

- Zapiranje poenostavljeno
- Izpis vseh Konto kartic od do
- Izpis  vseh Saldakonto kartic od do
- Izpis seznama neknjiženih temelnic
- Izpis stanja partnerjev po mesecih za vse partnerje

Datum: 14. 11. 2004 | Različica: 01.002

- Izpis temelnic od do
- Nekaj novih pregledov
- Pri odknjiževanju se uredijo tudi zapiranja
- Branje bančnega izpiska in izdelava temelnice

Datum: 06. 09. 2004 | Različica: 01.001

- Knjiga prejetih računov iz EU
- Knjiga izdanih računov iz EU
- Obračun DDV EU
- Brisanje temelnic od do števike
- Uvoz knjižb iz drugih programov
- Izpis partnerjev
- Izpis odprtih postavk za partnerja po vseh sortih
- Izpis odprtih postavk za konto po vseh sortih
- Izpis odprtih postavk po vseh sortih

Datum: 08. 12. 2003

- Zapiranje leta tudi za saldakonte
- Izpis seznama plačilnih nalogov
- Seznam neknjiženih dokuemntov za simbol, konto, razred
- Knjiga uvoza- Izboljšano knjiženje in odknjiženje
- zapiranje razreda 4 in 7
- bilanca za obdobje
- pregled knjiženih dokumentov v GK po datumu knjiženja
- izpis knjige DDV
- Pregledi v saldakontih
- Pregledi v glavni knjigi
- samodejno zapiranje
- ročno zapiranje- Dodan prevod vseh napak
- Dodan prevod izpisovanja na tiskalnik
- Odknjiženje od do števeilke temelnice
- Zapiranje Saldakontov
- Odpiranje Saldakontov
- promet Saldakontov
- Pregled odprtih postavk
- Vnos knjižb
- Plačilni nalogi
- Bilanca
- Stanje na kontu
- Konto kartica
- Saldakonto kartica
- Knjiženje