14 Plače

različica: 20.034 | datum izdaje: 12.02.2003 | datum zadnje spremembe: 10.08.2020 | prenos:

Programski paket PLAČE vsebuje : 

Panerai Replica Watches font-size: xx-small;">- NOVO Individualni REK1 in REK2
- Izplačilna lista za zaposlene
- Izplačilna lista za zavezanca
- Izdelava plačilnih nalogov
- Izvoz plačilnih nalogov v bančne programe
- Izpis REK-1
- iREK1 in iREK2 za posredovanje na eDavke ( individualni rek )
- Obračun prispevkov za S.P.
- Obračun najemnine
- Obračun avtorskega honorarja
- Obračun podjemne pogodbe
- Pogodba o poslovodenju
- Občasno delo upokojenca
- ...
Novosti

Datum: 10. 08. 2020 | Različica: 20.034
- REK 1002 dopolnitev izračuna prispevkov na BOD za PIZ
- REK 1004 dopolnitev za razliko do minimalne osnove za prispevke
- REK 1001 dopolnitev za status A21 zaposlitev za nedoločen čas
- REK 1001 dopolnitev polj D002, D003
- REK 1001 dopolnitev polj B01, …
- REK1 so ločena polja za vpis originalne številke dokumenta na eDavkih za tipe ( 1001, 1002, 1004, 1190 )
Datum: 15. 04. 2020 | Različica: 20.030

- Čakanje na delo zaradi epidemije ( vnos urne postavke, faktorja in števila ur )
- Čakanje na delo zaradi višje sile ( vnos urne postavke, faktorja in števila ur )

Datum: 13. 04. 2020 | Različica: 20.030

- Najnižja osnova za obračun prispevkov
- Krizni dodatek 200€ ( nova koda 210 )
- Delni obračun kriznega dodatka za marec 2020 ( vnese se število ur za obračun )

Datum: 01. 02. 2018 | Različica: 18.015

- prilagoditev REK1 za eDavke januar 2018
- znesek minimalne plače 842,79
- znesek minimalne osnove za prispevke 855,72

Datum: 03. 01. 2018 | Različica: 18.014

- podatki za dohodnino 2018
- novi način izračuna olajšave 

Datum: 30. 11. 2017 | Različica: 17.013

- prispevki za razliko do minimalne osnove
- regres in minimalna osnova za prispevke
- na listi podatek o dnevni obveznosti ( število ur )

Datum: 20. 06. 2017 | Različica: 17.012

- dopolnitev iRek XML za regres

Datum: 16. 05. 2017 | Različica: 17.011

- Rekapitulacija plač dodan podatek o skupnem znesku kreditov 

Datum: 16. 02. 2017 | Različica: 17.010

- dopolnitev M4 REK1 ( bonitete in nadure )

Datum: 13. 02. 2017 | Različica: 17.009

- dopolnitev obračuna Poslovne uspešnosti
- Dopolnitev iRek za M4  

Datum: 18. 01. 2017 | Različica: 17.008

- Obračun Poslovne uspešnosti ( 12. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 )
  Izplačilo ne gre v osnovo za dohodnino. 
  Obračunajo in plačajo se prispevki iz in na BOD 

Datum: 06. 01. 2017 | Različica: 17.007

- Olajšava za dohodnino za 2017

Datum: 05. 01. 2017 | Različica: 17.006

- lestvica dohodnine za 2017
- olajšave za dohodnino 2017

Datum: 16. 09. 2016 | Različica: 16.005

- arhiviranje podatkov
- Statusi A022 opozorila in obvestila o olajšavah prispevkov
- Prenovljena funkcionalnost pošiljanja podatkov v PDF, Excel, Word, CSV, HTML, ....

Datum: 11. 07. 2016 | Različica: 16.004

- prenovljeno arhiviranje

Datum: 31. 03. 2016 | Različica: 16.003

- Pri delavcu dodano polje Registracijska številak vozila za bonitete v iREK 

Datum: 09. 02. 2016 | Različica: 16.001

- dopolnitev REK 1 ( podatki M4  )

Datum: 07. 01. 2016 | Različica: 16.000

- lestvica dohodnine za 2016
- olajšave za dohodnino 2016
- nastavljivo besedilo na koncu izpisa Avtorskega Honorarja
- podjemna pogodba Vrsta dohodka 1502

Datum: 02. 01. 2015 | Različica: 15.001

- delavec dodano polje za opis
- lestvica dohodnine za 2015
- olajšave za dohodnino 2015

Datum: 17. 10. 2014 | Različica: 14.017

- XML Plačilni nalogi tudi za Banko Koper

Datum: 05. 08. 2014 | Različica: 14.015

- Izdelava plačilnih nalogov ( UPN ) za ostale pogodbe ( Pogodba prokurist za zastopanje )

Datum: 29. 07. 2014 | Različica: 14.013

- Dopolnitev XML za s.p. ( eDavki )

Datum: 29. 07. 2014 | Različica: 14.014

- Zaposlovanje mladih do 30 let ( A022 )
- Izpis plačilne liste dodano meečna obveznost in opravljeno ur 

Datum: 26. 06. 2014 | Različica: 14.012

- Bolniška nad 30 dni dopolnitev iRek
- Obračun plače 003 Nadomeščanje dopolnitev iRek
- Regres dopolnitev iRek 

Datum: 20. 05. 2014 | Različica: 14.011

- Malica - razlika do polne cene malice
  Obračuna in prikaza na plačilni listi

Datum: 23. 04. 2014 | Različica: 14.010

- Občasno delo upokojenca

Datum: 09. 04. 2014 | Različica: 14.009

- Obračun pogodbe o Poslovodenju 01.02.2014 naprej

Datum: 19. 03. 2014 | Različica: 14.008

- Podatki o nerezidentih na REK1

Datum: 05. 03. 2014 | Različica: 14.007

- Obračun Podjemne pogodbe 01.02.2014 naprej

Datum: 03. 03. 2014 | Različica: 14.006

- Obračun prispevkov za S.P. po novi zakonodaji od 01.02.2014 naprej

Datum: 24. 01. 2014 | Različica: 14.005

- Izračun zneska malice za delo nad redno dnevno obveznost

Datum: 16. 01. 2014 | Različica: 14.003

- dopolnitev iREK

Datum: 08. 01. 2014 | Različica: 14.001

- Dopolnitev Individualnega REK1 obrazca

Datum: 02. 01. 2014 | Različica: 14.000

- Lestvica dohodnine za obračune 2014
- Zneski olajšav za 2014

Datum: 29. 11. 2013 | Različica: 13.811

- doponitev iREK XML za oddajo na eDavke

Datum: 04. 11. 2013 | Različica: 13.805

- nova verzija razvojnega orodja 
- dopolnitev REK1 
- dopolnitev REK2 

Datum: 02. 10. 2013 | Različica: 13.703

- Uporaba različnih zneskov za malico pri delavcu

Datum: 20. 08. 2013 | Različica: 13.700

- nov način licenciranja

Datum: 15. 07. 2013 | Različica: 13.611

- Dopolnitev REK1 obrazca od 01.07.2013 naprej
- Dopolnitev iREK obrazca na verzijo 6
  - Osnova za prispevke za delavce, ki so dopolnili 60 let starosti
  - Osnova za prispevke za delavce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine
  - Osnova za prispevke - vračilo prispevkov po 157.člen ZPIZ-2
  - Osnova za prispevke - zaposleni za dolčen čas po 39.členu ZTUD-A
  - Osnova za prispevke - zaposleni za nedolčen čas po 39.členu ZTUD-A

Datum: 08. 07. 2013 | Različica: 13.610

- REK1 obrazec za oddajo na eDavke je prilagojen na verzijo 6

Datum: 11. 06. 2013 | Različica: 13.609

- Doponitev za izračun prispevkov za nove zaposlitve od 12.04.2013 naprej

Datum: 23. 04. 2013 | Različica: 13.605

- izpis plačilnih list za Stroškovno Mesto

Datum: 16. 04. 2013 | Različica: 13.604

- Orodje za izpisovanje in predogled izpisov je prevedeno v slovenščino

Datum: 04. 03. 2013 | Različica: 13.509

- izdelava UPN plačilnih nalogov za zavezanca s.p. prilagojen DURS-u

Datum: 28. 02. 2013 | Različica: 13.508

- Izboljšan in prilagojen način izdelave UPN nalogov za prispevke in dohodnino 

Datum: 20. 02. 2013 | Različica: 13.506

- Izračun avtorskega honorarja dodan % za izračun PIZ prispevka 

Datum: 01. 01. 2013 | Različica: 13.504

- Nova lestvica dohodnine
- Novi zneski olajšav

Datum: 17. 02. 2012

- Pogodba o poslovodenju
- Obračun normirancev

Datum: 20. 01. 2012 | Različica: 12.502

- izpis UPN na tiskalnik ( nastavitve odmikov )

Datum: 03. 01. 2012 | Različica: 12.502

- Nova lestvica dohodnine
- Novi zneski olajšav

Datum: 14. 10. 2011 | Različica: 11.501

- Uvedba UPN ( Univerzalni Plačilni Nalog ) v program Plače in Glavna Knjiga
- Novi TRR ji za plačilo prispevkov
- izdelava skupnega plačilnega naloga za prispevke
- prenos plačilnih nalogov na eBanke z standardi XML

Datum: 06. 10. 2011 | Različica: 11.501

Novi TRR ji za nakazilo prispevko za DURS.
Nova oblika plačilnega naloga UPN.

Za nadgradnjo pokličite 04 25 75 020 ali pišite info@alt.si

Datum: 29. 03. 2011 | Različica: 11.463

Priprava podatkov za preverjanje dohodnine na eDavkih za:
- plače
- regres
- avtorski honorar
- najemnine
- pogodbe o poslovodenju

Datum: 12. 01. 2011 | Različica: 11.463

- nova lestvica dohodnine
- nove olajšave za vzdrževane družinske člane
- na izpisu regresa ni več podatkov o delvni dobi in dopustu

Datum: 29. 04. 2010 | Različica: 10.461

- Izpis seznama delavcev ( aktivni, neaktivni, vsi )

Datum: 05. 02. 2010 | Različica: 10.456

- Zneski dohodnine za leto 2010
- Zneski olajšave za 2010
- Zneski za vzdrževanje člane 2010
- Možnost spremebe Pisave in Velikosti pisave za celoten program
- Arhiviranje podatkov z generacijami

Datum: 27. 11. 2009 | Različica: 09.455

- REK2 za podjemno pogodbo
- REK1 za poslovodenje

Datum: 11. 05. 2009 | Različica: 09.454

- XML za podjemne pogodbe

Datum: 17. 04. 2009 | Različica: 09.452

- M4 XML za oddajo na ZPIZ
- XML za oddajo obračuna prispevkov za zavezanca s.p.
- REK2 za podjemne pogodbe

Datum: 11. 08. 2008 | Različica: 08.439

- dopolnitev iREK zaradi dodatnih kontrol na eDavkih
- obračun pogodbe o poslovodenjue

Datum: 24. 07. 2008 | Različica: 08.438

- obračun izplačila dobička in dividend

Datum: 16. 07. 2008 | Različica: 08.437

- iREK1 in iREK2 za posredovanje na eDAVKE
- Preno temelnice za regres v Glavno knjigo

Datum: 29. 01. 2008 | Različica: 08.419

- Na delavcu opis razloga zaposlitve za določen čas

Datum: 25. 01. 2008 | Različica: 08.418

- Obračun kvote invalidov

Datum: 11. 01. 2008 | Različica: 08.415

- Pravilni podatki o dohodnini za posredovanje na DURS
- Olajšava za vzdrževane družinske člane
- Olajšava za vzdrževane otroke

Datum: 05. 12. 2007 | Različica: 07.409

- Priprava VIR.DAT za posredovanje podatkov o plačah in vzdrževanih članih na DIRS na portal E-Davki
- nova lestvica davka na izplačane plače za plačilne liste od 01.01.2008 naprej

Datum: 29. 10. 2007 | Različica: 07.407

- Izpis vseh poročil v PDF in HTML

Datum: 28. 08. 2007 | Različica: 07.401

- Številka TRR za nakazilo NETO zneska delavca je sedaj shranjena na Delavcu
- Gumb F5 na obračunu plač pripravi ure in število malic in število prevozov
- V šifrantu Delavcev se lahko izključi malice

Datum: 23. 08. 2007 | Različica: 07.400

- Zahteva ponovni vnos uporabnikov
- Izračun zneska na čakanju vključuje % za izračun, ki je nastavljiv

Datum: 17. 07. 2007 | Različica: 07.316

- Obarčun najemnine
- Obračun Avtorskeha honorarja
- Obračun Podjemne pogodbe

Datum: 28. 02. 2007 | Različica: 07.313

- Priprava VIR.DAT datoteke za prenos na E-Davki kontrolni podatki za dohodnino
- Priprava VIRVDC.DAT datoteke za prenos na E-Davki seznam vzdrževanih članov

Datum: 12. 01. 2007 | Različica: 07.311

- Dohodninska lestvica 2007
- Novi REK1
- Prehod na EURO valuto

Datum: 12. 11. 2006 | Različica: 06.309

- Priprava virmanov za zaposlene pri s.p.
- Izpis rekapitulacije prispevkov za zaposlene pri s.p.

Datum: 23. 10. 2006 | Različica: 06.307

- Prenos podatkov v Word, Excel, HTML, ..
- Avtomatska nadgradnja programa
- Obrazec za članarino za zavezanca s.p.

Datum: 15. 06. 2006 | Različica: 06.305

- nova oblika OBRAZEC 3 za regres
- M4 prenovljen obrazec in priprava obrazca
- karton delavca
- združeni karton

Datum: 14. 03. 2006 | Različica: 06.003

- Izpis REK-1 - nova oblika
- Nova splošna olajšava
- Nova lestvica na izplačane plače 2006
- Nova olajšava za otroke
- Nova lestvica dohodnine za 2006
- Nova oblika izpisa za dohodnino
- Priprva datoteke VIR.DAT za kontrolo dohodnine
- Oddaja datoteke VIR.DAT v sistem E-Davki
- Izpis plačilne liste za s.p. - nova oblika
- Rekapitulacija plač po stroškovnih nosilcih

Datum: 08. 07. 2005 | Različica: 06.000

- Obrazec 1 ZAP/M
- Vnos in obračun bonitet po vrstah za REK 1

Datum: 01. 01. 2005 | Različica: 02.000

- Nova dohodninska zakonodaja
- Izdelava temelnice v Glavni knigi

Datum: 08. 11. 2004 | Različica: 01.008

- Obrazec 1-Z
- Brisanje plač

Datum: 19. 07. 2004 | Različica: 01.007

- Dodane nove možnosti za obračun plač
- Podpisni list
- M4 obrazec

Datum: 09. 02. 2004 | Različica: 01.006

- priprava podatkov za dohodnino
- izpis obrazcev za dohodnino
- priprava in posredovanje DURS (VIR.DAT) datoteke
- pregled plač za delavca in za obdobje
- Dodan prevod napak
- Dodan prevod tiskanja izpisov
- Prenos v banke prilagojen vsem bankam

Datum: 13. 10. 2003 | Različica: 01.004

- Dodane so nagrade, odpravnine in solidarnost

Datum: 24. 06. 2003 | Različica: 01.002

- Regres
- Obrazec 3
- Rekapitulacija plače, pregled in izpis

Datum: 12. 02. 2003 | Različica: 01.001

- Nove ikone
- Označevanje Virmanov
- Označevanje izpisa plačilnih list
- Dopolnjen izračun nadur
- Izračun plače iz urne postavke
- Izračun kilometrine za prevoz na delo
- Izračun bolniške
- Izračun bolniške za zavezanca
- Dodani podatki na izplačilno listo o olajšavah za otroke
- Izvoz plačilnih nalogov v banke
- Izračun dodatkov za minulo delo
- Izračun dodatkov za stalnost
- Izdelava plačilnih nalogov za kredite
- Obračun znižane kilometrine