16 Univerzalni Plačilni Nalog UPN

različica: 11.042 | datum izdaje: 01.07.2011 | datum zadnje spremembe: 07.05.2012 | prenos:

IWC Replica Watches font-size: xx-small;">Izdelava in izpis UPN Univerzalni Plačilni Nalog ter prenos v e-banko.
- Vnos UPN
- Izpis UPN na tiskalnik
- Prenos UPN v elektronske banke
- Združevanje UPN-jev za partnerja
- Izdelava UPN-jev iz seznama Partnerjev


Primer vnosa UPN plačilnega naloga.


UPN naloge se lahko prenaša v eBnake z naslednjimi standardi:

 

 

Novosti

Datum: 08. 11. 2011 | Različica: 11.042

- Izpis večjega števila enakih UPN
- Priprava UPN-jev na podlagi seznama Plačnikov ali Prejemnikov
- Prenos seznama UPN-jev v elketronske banke z različnimi standardi XML
- Izpis UPN nalogov na A4 tiskovino
- Brisanje UPN nalogov od do številke
- Združevanje nalogov za partnerja