23 Izdaja medicinskih pripomočkov - Slušni aparati

datum izdaje: 22.09.2009 | datum zadnje spremembe: 03.01.2020 | prenos:


Branje in zapis MTP ON-LINE  ( Medicinsko Tehnični Pripomočki )               
                      
Z napovedjo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( ZZZS ) o uvedbi obveznega zapisa medicinsko tehničnih pripomočkov ( MTP ) v ON-LINE sistem ZZZS, ki je potekal od  aprila 2009 do februarja 2010 je naše podjetje pripravilo programsko opremo namenjeno podpori za delo v očesni optiki in drugih podjetjih, ki izdajajo MTP.


PROGRAM IZDAJA MTP OMOGOČA   
- branje kartice zdravstevenega zavarovanja (KZZ)
- branje OZZ iz ON-LINE strežnika
- branje PZZ iz ON-LINE strežnika
- elektronsko specifikacijo za ZZZS, Zdravsteveno zavarovalnico Triglav, Vzajemno
- priprava in pošiljanje elektronske specifikacije 
- izdelava zahtevkov in poročil za vse zavarovalnice
- evidenca strank 
- delovni nalog
- kartoteka obiskov pacientov
- možnost povezava z programom za maloprodajo - POS blagajna
- izdaja MTP
- koledar naročanja za preglede
- ...

PROGRAM IZPOSOJA MTP OMOGOČA   
- vse kar omogoča izdaja MTP
- mesečno skupinsko preverjanje OZZ in PZZ za vse aktivne izposoje
- pregled aktivnih izposoj
- pregled vseh izposoj
- pregled zapadlih izposoj
- pregled izposoj za stranko
- obračun izposoj za vse zavarovalnice
- zapis izposoje v ONL
- zapis vračila v ONL
- ...


   KZZ- Kartica Zdravstvenega Zavarovanja
   PK  - Profesionalna Kartica
   OZZ- Obvezno Zdravstveno Zavarovanje
   PZZ - Prostovoljno Zdravstveno Zavarovanje

program je narejen v sodelovanju z optiki in za optike
-enostavnost uporabe in preglednost
-enostavna navigacija v programu
-podatki se vnašajo samo enkrat
-enostavno in hitro vnašanje naročil

GLAVNE FUNKCIJE PROGRAMA STRATEG ZA OPTIKE    
-vodenje evidence strank (integrirano s kartico zdravstvenega zavarovanja)
-vodenje dogodkov v optiki:
-delovni nalog
-evidenca naročenih očal z meritvami in dodatnimi opisi
-izdelava paragona, računa (integrirano z modulom maloprodaja)
-evidenca ostalih artiklov
-naročilnica za ZZZS
-podpora za delo s kartico zdravstvenega
-elektronske specifikacije za ZZZS
-izdelava zahtevkov in poročil za vsako zavarovalnico

PROGRAM JE MOŽNO NADGRADITI Z MODULI     
materialno poslovanje
- naročanje in prevzem trgovskega blaga
- maloprodaja
- veleprodaja
- inventura
- pregledi prodaje

Nudimo vam  tudi priklop čitalnika, instalacijo in konfiguriranje programske opreme za izmenjavo podatkov z  ZZZS ( PGP).Novosti

Ta program še nima novosti.